Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Caribisch Nederland

Datum Publicatie Reden
15-12-2022

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met de onderwerpen chikungunya en zikavirus.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
15-12-2022

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met het onderwerp voldoen aan de richtlijn alcoholgebruik.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
27-09-2022

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. De cijfers die voorheen gelijk als definitief werden aangeboden, worden nu eerst als voorlopig aangemerkt. Deze verandering heeft geen invloed op de huidige uitkomsten.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Herontwerp