Vier grootste zorgsectoren boekten een fors lager resultaat in 2022

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Het gezamenlijk resultaat (voor belastingen) van de vier grootste zorgsectoren was in 2022 39 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Een groot deel van deze daling komt door het wegvallen van coronasteunmaatregelen voor zorgaanbieders. Ook stegen de uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel doordat vacatures moeilijk in te vullen waren en door een hoog ziekteverzuim. De daling van het resultaat in 2022 volgt nadat het in de twee voorgaande jaren nog steeg. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van de vier grootste zorgsectoren (ziekenhuizen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) nam het resultaat voor belastingen naar verhouding het meest af in de geestelijke gezondheidszorg. In 2021 was er nog sprake van een stijging. Het resultaat van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen daalde absoluut gezien het meest. Bij algemene en categorale ziekenhuizen daalde het resultaat eveneens, terwijl het resultaat van de universitair medische centra (UMC's) steeg met 41 procent, vergeleken met een jaar eerder.

Resultaat voor belastingen vier grootste zorgsectoren
Deelbranche2022* (mln euro)2021 (mln euro)2020 (mln euro)2019 (mln euro)
Verpleeg- en verzorgingshuizen
en thuiszorginstellingen
231513534365
Ziekenhuizen1)456501420420
Gehandicaptenzorg158272256110
Geestelijke gezondheidszorg4317581136
* Voorlopige cijfers 1) Algemene ziekenhuizen, categorale ziekenhuizen en universitair medische centra

Flinke stijging aandeel verliesgevende instellingen

In 2022 was 27 procent van de instellingen in de vier grootste zorgsectoren verliesgevend. In 2021 was dit nog 15 procent. Met name in de geestelijke gezondheidszorg steeg het aandeel verliesgevende instellingen, gevolgd door de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. Het aandeel verliesgevende instellingen bij de ziekenhuizen blijft gelijk.

Verliesgevende instellingen vier grootste zorgsectoren
 2022* (%)2021 (%)2020 (%)2019 (%)
Verpleeg- en verzorgingshuizen
en thuiszorginstellingen
32161322
Ziekenhuizen 1)111111
Gehandicaptenzorg22201620
Geestelijke gezondheidszorg34122224
1)Onvoldoende cijfers 2019. * Voorlopige cijfers.

Meer uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel

In 2022 stegen de totale personeelskosten van de vier grootste zorgsectoren met 4 procent ten opzichte van 2021, tot 50 miljard euro. De uitgaven aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel, onderdeel van de totale personeelskosten, groeide in 2022 met 18 procent. Dit is mede het gevolg van het hoogste ziekteverzuim in de zorg sinds 2015 en een verder opgelopen vacaturegraad. Vooral aanbieders van gehandicaptenzorg gaven meer uit aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel. Sinds 2015 bestaan steeds meer personeelskosten uit uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Bij ziekenhuizen nam dit aandeel beperkt toe.

Kosten uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel
Deelbranche2022* (% totale personeelskosten)2021 (% totale personeelskosten)2020 (% totale personeelskosten)2019 (% totale personeelskosten)2015 (% totale personeelskosten)
Verpleeg- en verzorgingshuizen
en thuiszorginstellingen
10,59,58,98,75,7
Ziekenhuizen5,25,15,25,44,7
Gehandicaptenzorg11,89,38,38,54,8
Geestelijke gezondheidszorg8,77,67,37,74,6
* Voorlopige cijfers.