Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:personeelskosten
19 resultaten voor keyword:personeelskosten

Vier grootste zorgsectoren boekten een fors lager resultaat in 2022

Het gezamenlijk resultaat (voor belastingen) van de vier grootste zorgsectoren was in 2022 39 procent lager vergeleken met een jaar eerder.

Artikelen

Dalend resultaat bij drie van vier grootste zorgsectoren in 2019

In 2019 daalde het resultaat voor belastingen van drie van de vier grootste zorgsectoren. Alleen van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg nam dit toe. Het aandeel verliesgevende...

Artikelen

Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels...

Artikelen
Artikelen

Bouwkosten woningen in Nederland minder hard gestegen dan EU-gemiddelde

De bouwkosten van een woning in Nederland zijn de afgelopen vier jaar minder hard gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Dat komt doordat de kosten van bouwmaterialen in Nederland minder...

Artikelen

Grotere winkels en lagere personeelskosten bij succesvolle bedrijven

Succesvolle bedrijven in de detailhandel hebben gemiddeld grotere winkels dan niet-succesvolle branchegenoten. Ook realiseren ze een beter bedrijfsresultaat doordat van elke euro omzet er minder op...

Artikelen

Ondernemingen in vogelvlucht

In het eerste kwartaal van 2014 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 4,9 miljard euro.

Artikelen

Bedrijven besteden 1,7 miljard euro aan beroepsonderwijs

In 2006 hebben bedrijven 1,7 miljard euro besteed aan stages en andere vormen van leren en werken van leerlingen in het beroepsonderwijs.

Artikelen

Buitenlandse bedrijven betalen beter dan Nederlandse

De personeelskosten van buitenlandse bedrijven zijn bijna een derde hoger dan die van Nederlandse bedrijven.

Artikelen

Bedrijfsopleidingen 2005: de belangrijkste resultaten

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen

Vooral omzet GWW groeit fors in november 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 2, maart 2007.

Artikelen

De invloed van grote buitenlandse ondernemingen in de Nederlandse economie

Bert Diederen (Oktober 2000)In dit artikel wordt de Nederlandse economie niet in haar geheel beschouwd, maar wordt in het bijzonder de sector niet-financiële bedrijven (delfstofwinning, industrie,...

Artikelen