Vier grootste zorgsectoren

De vier grootste zorgsectoren zijn vastgesteld op basis van de totale bedrijfsopbrengsten per zorgsector. Gerangschikt naar totale bedrijfsopbrengsten, met als eerste de grootste sector, zijn dit de ziekenhuizen (SBI 86101-86103), verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (SBI 8710 + 87302 + 88101), gehandicaptenzorg (SBI 8720 + 87301) en geestelijke gezondheidszorg met overnachting (SBI 86104).