Resultaat voor belastingen

De som van het bedrijfsresultaat (bedrijfsopbrengsten minus bedrijfslasten), het financieel resultaat (saldo van financiële baten en lasten) en het buitengewoon resultaat (alleen in 2015).