Zoekresultaten

102 resultaten voor keyword:bedrijfsresultaten
102 resultaten voor keyword:bedrijfsresultaten

Pagina 1 van 5

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Winst en dividend grote ondernemingen hoger dan voor corona

Grote ondernemingen maakten in 2022 ruim 4,5 keer zoveel nettowinst als in coronajaar 2020. De operationele winsten lagen ook hoger dan voor corona.

Artikelen

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Vier grootste zorgsectoren boekten een fors lager resultaat in 2022

Het gezamenlijk resultaat (voor belastingen) van de vier grootste zorgsectoren was in 2022 39 procent lager vergeleken met een jaar eerder.

Artikelen

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen

In hoeverre ondernemers gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. De helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen.

Artikelen

Ondernemersvertrouwen daalt in derde kwartaal

Het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het derde kwartaal van 2022 af. Dat geldt voor de meeste bedrijfstakken, maar het ondernemersvertrouwen bleef in alle bedrijfstakken positief.

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie ook in coronaperiode op lager niveau

Het aandeel van het geld dat in de marktsector wordt verdiend door werknemers en zelfstandigen bleef in 2021 beneden het langjarig gemiddelde van 1995 tot en met 2021.

Artikelen

Klein aantal bedrijven met langdurige problematische schulden

Minder dan 1 procent van de bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis, beoordeelt deze als problematisch, en verwacht bovendien meer dan 5 jaar nodig hebben om de schuldenlast...

Artikelen

Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2021

In 2021 waren er in Nederland 142 gerechtsdeurwaarderskantoren actief en aangesloten bij de KBvG. De huidige publicatie presenteert de kerncijfers over het ondernemerschap, ambtsoefening en de...

Publicaties

Meer ondernemers positief over bedrijfsresultaat 2021 dan over 2020

Bijna 71 procent van de ondernemers verwacht een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2021. Een jaar geleden was dit voor 2020 ruim 62 procent.

Artikelen

Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers eerste halfjaar 2021

In het eerste halfjaar van 2021 waren er in Nederland 139 gerechtsdeurwaarderskantoren actief en aangesloten bij de KBvG. De huidige publicatie presenteert de kerncijfers over het ondernemerschap,...

Publicaties

Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020

In 2020 waren er in Nederland 146 gerechtsdeurwaarderskantoren actief en aangesloten bij de KBvG. De huidige publicatie presenteert de kerncijfers over het ondernemerschap, ambtsoefening en de...

Publicaties

Ondernemers verwachten meer omzet en minder investeringen in 2021

Ondernemers verwachten in 2021 voor het eerst sinds 2013 minder te investeren dan in het lopende jaar. Bedrijven verwachten wel een hogere omzet in 2021.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken minder winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2020 uit op 63,5 miljard euro. Dat is 4,8 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Recordwinsten voor niet-financiële bedrijven in 2019

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2019 uit op 264,2 miljard euro.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken iets minder winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op 67,8 miljard euro. Dat is 0,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het...

Artikelen

Measuring income in a globalized economy

Een exploratief onderzoek naar een macro-economisch kader gebaseerd op business modellen

Artikelen

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen

Cijfers

Niet-financiële bedrijven boeken minder winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken meer winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op 61,4 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw recordwinst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2018 uit op 255,0 miljard euro.

Artikelen

Nettoresultaat

In het vierde kwartaal van 2018 bedroeg het nettoresultaat van de grote ondernemingen 18,1 miljard euro.

Artikelen