Zoekresultaten

7727 resultaten voor zakelijke diensten
7727 resultaten voor zakelijke diensten

Pagina 306 van 310

Cybercrime achterhalen in aangiften

Met de digitalisering van de samenleving groeit de interesse in cybercrime

Overig

Producentenprijzen (1995=100) naar SBI '93

Prijsindexgegevens afzet van goederen (intermediair, consumptie en in - vestering)en verbruik (producten van landbouw, delfstoffenwinning.

Cijfers

Operationele autolease; prijsindex 2006=100; 2001KW03 - 2012KW01

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar voertuigtype.

Cijfers

DigiD-bezit; herkomst, geslacht en leeftijd; 2008-2009

DigiD-bezit herkomst, geslacht en leeftijd

Cijfers

Ondernemingsklimaat; macro-econ. condities intern. vergeleken 1990-2012

Inflatie, langetermijnrente, saldo overheidsfinanciën, staatsschuld, Landen, perioden

Cijfers

Research en development (R&D); financiering, 1990-2003

Besteding en herkomst van R&D - gelden in Nederland. Opdrachtgever/geldverstrekker, uitvoerder van R&D.

Cijfers

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig

VO; geslaagden, onderwijssoort, herkomstgroepering

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, schoolregio en woonregio

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 – 2014

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf en gemeente (2015) 2005-2014

Cijfers
Overig

Geregistreerde criminaliteit; politieregio en soort misdrijf, 1994-2007

Geregistreerde misdrijven en opgehelderde misdrijven (totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar), verdachten en omvang politieregio naar

Cijfers

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking, 1985-2007

Totale vervoersprestatie van de Nederlandse bevolking naar provincie.

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, mei 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur Naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Elders

Wat is brede welvaart ‘elders’? Brede welvaart ‘elders’ gaat over de gevolgen van het Nederlands welvaartsstreven op de rest van de wereld, met name de allerarmste ontwikkelingslanden (Least...

Overig

Immigranten; belangrijkste inkomstenbron en inkomstenpositie, 1999-2005

inkomstenbron immigranten, inkomstenpositie immigranten geslacht, leeftijdsgroep,migratiemotief,geboorteland

Cijfers

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen, 1994-2010

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties, soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

SDG 16.1 Veiligheid en vrede

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: veiligheid en vrede. SDG 16.1 heeft als doel het bevorderen van een veilige samenleving waarin...

Overig

ICT gebruik van huishoudens naar huishoudkenmerken, 2005 - 2013

ICT gebruik van Huishoudens naar huishoudkenmerken (samenstelling huishouden,eigenaar, huurder, regio) .

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; gemeentegrootte en soort misdrijf, 1994-2007

Gereg. misdr. en opgeh. misdr. (totaal en per 100.000 inw. 12 - 79 jaar) en verdachten naar gemeentegrootte en type misdrijf volgens wetboek.

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 2018-2060

Bevolkingsprognose; Bevolkingsomvang (op 1 januari) naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd en geslacht

Cijfers

Aantal gedetineerden op 30 september, naar persoonskenmerken (1994-2015)

Aantal gedetineerden op 30 september naar strafduur, type inrichting herkomst, leeftijd, geslacht en type misdrijf

Cijfers

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken, 1985-2007

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken.

Cijfers