Welke gegevens heeft het CBS over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn?

Medewerkers eerste hulp in ziekenhuisgang
© ANP

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om betrouwbare informatie te bieden over de arbeidsmarkt op het gebied van zorg en welzijn. Algemene informatie over het onderzoeksprogramma is te vinden op www.azwinfo.nl. Het CBS heeft sinds eind 2018 een rol in het onderzoeksprogramma, die bestaat uit het opzetten en onderhouden van het AZW Datawarehouse en het uitvoeren van de AZW Panels onder werkgevers en werknemers. In dit artikel staat welke informatie het CBS beschikbaar stelt voor het AZW Onderzoeksprogramma en waar deze te vinden is.

Periodieke cijfers in AZW StatLine

Sinds eind 2018 stelt het CBS data over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn uit diverse bronnen beschikbaar in een speciaal hiervoor ontwikkeld datawarehouse: AZW StatLine. Diverse bronnen van het CBS zijn bewerkt voor het verkrijgen van cijfers naar de verschillende branches en subbranches in zorg en welzijn. Alle cijfers zijn beschikbaar voor Zorg en Welzijn breed (inclusief de branche kinderopvang) en Zorg en Welzijn smal (zonder die branche). Cijfers kunnen ook met die van de gehele economie worden vergeleken. Naast landelijke cijfers zijn vrijwel alle cijfers ook uit te splitsen naar landsdeel, provincie en RegioPlus-arbeidsmarktregio. Elk kwartaal vindt op vaste momenten een update plaats en worden nieuwe perioden toegevoegd aan de bestaande tabellen zodra cijfers daarover beschikbaar komen.

Cijfers in AZW StatLine zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s: werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit, onderwijs, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, AZW Panels en bevolking (zie kader).

Visualisaties in AZW Dashboard

Om een snel en toegankelijk overzicht te geven van de actuele situatie en de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het AZW Dashboard opgezet. Daarin zijn per thema interactieve visualisaties opgenomen, die steeds de meest actuele cijfers weergeven van een selectie van de tabellen van AZW StatLine. Figuren zijn aan te passen naar onderwerp, branche en RegioPlus-arbeidsmarktregio. Bij de figuren staan de links naar de tabellen uit AZW StatLine waarop zij gebaseerd zijn. Het dashboard is daarmee dus een extra ingang naar de belangrijkste informatie.

Zorg en welzijn (breed), in/uitstroom uit zorg en welzijn

Ontwikkeling in- en uitstroom en saldo zorg en welzijn (inclusief kinderopvang)
JaarKwartaalSaldoInstroomUitstroom
20101e kwartaal72,5180,8108,3
20102e kwartaal74,3179,7105,4
20103e kwartaal67,4181113,6
20104e kwartaal54,2168,9114,7
20111e kwartaal36,3152115,7
20112e kwartaal31,9148,1116,2
20113e kwartaal30,7153,9123,2
20114e kwartaal28,6149,7121,1
20121e kwartaal17,1142,8125,6
20122e kwartaal9,1137,1127,9
20123e kwartaal6,3139,3132,9
20124e kwartaal3,5133,4129,9
20131e kwartaal-4,7130,1134,8
20132e kwartaal-22,5117,9140,5
20133e kwartaal-24,5121,2145,7
20134e kwartaal-28,3115,2143,5
20141e kwartaal-34,4111,2145,5
20142e kwartaal-30,8104,2135
20143e kwartaal-31,4109,5140,9
20144e kwartaal-27,9111,1139
20151e kwartaal-25,3121,7147
20152e kwartaal-20,7119,5140,2
20153e kwartaal-18,7126,1144,8
20154e kwartaal-16,1123,7139,8
20161e kwartaal-20122,6142,5
20162e kwartaal-4125,1129,1
20163e kwartaal-2,4127,9130,3
20164e kwartaal5,9130,6124,7
20171e kwartaal27,9145,3117,4
20172e kwartaal23,2139,5116,3
20173e kwartaal26,2144,2118
20174e kwartaal28,6146,6118
20181e kwartaal30,9148,6117,7
20182e kwartaal33,5149,4115,8
20183e kwartaal37,7156,7119
20184e kwartaal39,3158,7119,4
20191e kwartaal48,1166,5118,4
20192e kwartaal51,8167,4115,6
20193e kwartaal50,1170,5120,4
20194e kwartaal50,9169,7118,8
20201e kwartaal40,8165,7124,8
20202e kwartaal28,5154,9126,4
20203e kwartaal35,9160,9125,1
20204e kwartaal42,5163,9121,5

AZW Dashboard heeft ook regionale cijfers. Via kaarten worden verschillende variabelen weergegeven voor de RegioPlus-arbeidsmarktregio’s.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in het dashboard ook een pagina opgenomen met kernindicatoren van het actieprogramma Werken in de Zorg. Voor enkele van deze figuren levert VWS de data aan het CBS.

Nieuws, achtergrond en aanvullende statistiek: AZW Dossier

Tabellen die zijn opgenomen in AZW StatLine worden doorlopend aangevuld en geactualiseerd. Daarnaast zijn er incidentele vragen voor aanvullende statistiek van het ministerie van VWS, de landelijke arbeidsmarktfondsen en RegioPlus. Uitkomsten worden in het AZW Dossier gepubliceerd onder ‘Aanvullende statistische diensten’.
Het AZW Dossier wordt verder doorlopend geactualiseerd met nieuwsberichten, verdiepende analyses en achtergrondartikelen van het CBS over de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn.

Contact

Heeft u een vraag over deze site of over de gepubliceerde cijfers, kijk dan eerst bij onze lijst van veel gestelde vragen. Als dit uw vraag over AZW StatLine niet beantwoordt, kunt u contact opnemen met het CBS via het telefoonnummer 045 570 7003 of per mail via infoazw@cbs.nl.