Zoekresultaten

7771 resultaten voor zakelijke diensten
7771 resultaten voor zakelijke diensten

Pagina 307 van 311

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs 2007/'08-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Cijfers

Huurverhoging berekenen

Bereken de jaarlijkse huurverhoging van uw vrije sector huurwoning volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit wordt ook wel de indexering van de huur...

Overig

Gebieden in Nederland 2009

Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.

Cijfers

Met het oog op de arbeider

Definitief gevormd in jaren van economische crisis, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, is de CCS, en vanaf 1899 het CBS, vooral bezig geweest met het maken van sociale statistieken.

Overig

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig

Geregistreerde diefstallen; diefstallen, regio (indeling 2014) 2005-2013

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal en gemeente (2014) 2005-2013

Cijfers

Materiële welvaart

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om materiële welvaart? De materiële welvaart is het inkomen dat mensen kunnen...

Overig

Veiligheidsmonitor 2019

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig
Overig

Prognose immigratie en emigratie; achtergrond, 2017-2059

Bevolkingsprognose; immigratie, emigratie en migratiesaldo naar geslacht en migratieachtergrond

Cijfers

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Sancties opgelegd door de rechter naar kenmerken van deze sancties. Soort delict, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Cijfers

SDG 16.1 Veiligheid en vrede

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: veiligheid en vrede. SDG 16.1 heeft als doel het bevorderen van een veilige samenleving waarin...

Overig

Cybercrime achterhalen in aangiften

Met de digitalisering van de samenleving groeit de interesse in cybercrime

Overig

Producentenprijzen (1995=100) naar SBI '93

Prijsindexgegevens afzet van goederen (intermediair, consumptie en in - vestering)en verbruik (producten van landbouw, delfstoffenwinning.

Cijfers

Ondernemingsklimaat; macro-econ. condities intern. vergeleken 1990-2012

Inflatie, langetermijnrente, saldo overheidsfinanciën, staatsschuld, Landen, perioden

Cijfers

Operationele autolease; prijsindex 2006=100; 2001KW03 - 2012KW01

Prijsindexcijfers, kwartaalmutaties, jaarmutaties en wegingsfactoren naar voertuigtype.

Cijfers

Research en development (R&D); financiering, 1990-2003

Besteding en herkomst van R&D - gelden in Nederland. Opdrachtgever/geldverstrekker, uitvoerder van R&D.

Cijfers

DigiD-bezit; herkomst, geslacht en leeftijd; 2008-2009

DigiD-bezit herkomst, geslacht en leeftijd

Cijfers

Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Bevolkingsprognose; levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder

Cijfers

SDG 13 Klimaatactie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 13 Klimaatactie. SDG 13 is gericht op de aanpak van klimaatverandering die wordt veroorzaakt door mensen. In het klimaatakkoord van Parijs uit...

Overig
Overig

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2015) 2005 – 2014

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf en gemeente (2015) 2005-2014

Cijfers

VO; geslaagden, onderwijssoort, herkomstgroepering

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, schoolregio en woonregio

Cijfers