Zoekresultaten

7713 resultaten voor zakelijke diensten
7713 resultaten voor zakelijke diensten

Pagina 307 van 309

Voortijdig schoolverlaters; vertraging schoolloopbaan 2004/'05-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters; verdacht van misdrijf vertraging schoolloopbaan, onderwijssoort, leeftijd

Cijfers

Woonuitgaven

Woonuitgaven. Huur - en koopsector.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; herkomstgroepering 2004/'05-2014/'15

Voortijdig schoolverlaters; verdacht van misdrijf, herkomstgroepering onderwijssoort, leeftijd

Cijfers

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, huishoudkenmerken onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Cijfers

WO deeltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Cohorten deeltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht en opleidingsclusters

Cijfers

Nieuwsbrief Milieurekeningen en duurzaamheid

De milieurekeningen van het CBS beschrijven en analyseren de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen aan op de...

Overig

Jongeren met AWBZ-indicatie; functie, wel/niet naar Jeugdwet, 2011-2014

Jongeren met indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg met / zonder verblijf Functie en zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015

Cijfers

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

Nijverheid; productie, SBI 2008, index 2005=100, 1953-2011

Historische reeks productie in de Nijverheid (excl. bouw) vanaf 1953 Bedrijfstakken SBI 2008, index 2005=100

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; burgerlijke staten, 1930

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, burgerlijke staat

Cijfers

Beroepstelling; bedrijfsgroepen en -klassen; kerkelijke gezindten, 1930

Personen die een beroep uitoefenen Bedrijfsklassen en - groepen, kerkelijke gezindten

Cijfers

VO; geslaagden, onderwijssoort in detail

Geslaagden, geslaagden relatief Onderwijssoort, leerweg, sector, profiel, herkomstgroepering, regio

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Dierlijke mest;prod. en mineralenuitscheiding;bedrijfstype,regio, 1990-2017

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte

Cijfers

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken.

Cijfers

VO; geslaagden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail

Cijfers

Bevolking met migratieachtergrond naar verblijfsduur in Nederland,1 januari

Personen met een eerste generatie migratieachtergrond naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en verblijfsduur in Nederland

Cijfers

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel, patiënten en productie, 1985 - 2004

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame personen, FTE's en exploitatiegegevens.

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

verkopen van motorvoertuigen (nieuw en tweedehands) naar soort voertuig en technische kenmerken (merk, cilinderinhoud).

Cijfers

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Cijfers

Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Aspecten gezondheid en ziekte, malaise klachten, functie beperkingenen leefstijl, per regio.

Cijfers

Beroepsbevolking; beroepsklassen 1996-2011

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers