Zoekresultaten

689 resultaten voor warmte
689 resultaten voor warmte

Pagina 1 van 28

Warmte/koude-opslag

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen

Cijfers

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers

Cijfers
Overig

Warmte

Energie in de vorm van stoom en/of warm water. Stoom is water van 100 graden Celsius of warmer. Warm water heeft een temperatuur van minder dan 100 graden Celsius.

Overig

Warmte uit net gemolken melk

Warmte die vrijkomt bij de koeling van melk op landbouwbedrijven.

Overig

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte

Cijfers

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen

Cijfers

Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020

Productie van elektriciteit en warmte uit aardgas gestookte warmtekrachtinstallaties, uitgesplitst naar verkochte elektriciteit en warmte dan wel zelf verbruikte elektriciteit en warmte.

Cijfers

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2020

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2.

Artikelen

Gebruik van warmte uit bodem in 5 jaar verdubbeld

De productie van aardwarmte en bodemenergie is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014.

Artikelen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Cijfers

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik hernieuwbare energie Energiebron/techniek, energietoepassing

Cijfers

Steeds meer warmtepompen bij woningen

In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan.

Artikelen

Energie uit afval

Warmte die ontstaat in een afvalverbrandingsinstallatie, de warmte die verbranding van hout oplevert en het gas dat ontstaat bij de gisting van organisch materiaal.

Overig

Zonnewarmte

Zonnestraling omgezet in warmte.

Overig

Warmtekrachtkoppeling

De gecombineerde opwekking van elektriciteit (kracht) en warmte.

Overig

Finaal verbruik voor energetische doeleinden

Finaal verbruik van energie als bron van kracht of warmte.

Overig

Globale straling

De hoeveelheid in warmte omgezette energie van zon- en hemelstraling.

Overig

Buitenluchtwarmte

Warmte uit de buitenlucht die wordt benut voor verwarming van woningen en utiliteitsgebouwen door gebruik te maken van een warmtepomp.

Overig

Verbruik landbouw in 25 jaar niet gestegen ondanks grotere productie

Sinds 1995 is de landbouwproductie met 20 procent gegroeid. Het milieurelevante verbruik van de landbouw, zoals de inzet van dierlijke mest, kunstmest en aardgas, nam desondanks niet toe.

Artikelen

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie, milieudiensten, recycling Milieuactiviteiten, Milieusector, EGSS, milieuonderwijs, milieubeheer

Cijfers

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Productie en vermogen van hernieuwbare elektriciteit Waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa

Cijfers

Aandeel hernieuwbare energie daalt ondanks stijging zon- en windenergie

In 2021 lag het aandeel hernieuwbare energie op 12 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Artikelen

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Productie elektr. en warmte, inzet van brandstoffen, opgesteld vermogen Bedrijfsgroep, type installatie, met en zonder WKK Warmtekrachtkoppeling

Cijfers