Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

Kenmerken installaties Perioden Productie en verbruik van warmte Productie warmte in WKK installaties (TJ) Productie en verbruik van warmte Verbruik in zuiveringsproces (TJ)
Totaal alle installaties 2020* 1.214 956
Mechanische installaties 2020*
Oxidatiebedden 2020* 4 3
Aeratietanks 2020* 443 370
Oxidatietanks 2020* 108 86
Oxidatiesloten 2020* 0 0
Carrousels 2020* 235 142
Discontinue systemen 2020* 0 0
Parallelle installaties 2020* 26 19
Tweetrapsinstallaties 2020* 102 51
Membraanbioreactors 2020*
Compactinstallaties 2020* 7 3
Nereda korrelslib reactor 2020* 7 5
Hybride Nereda - actief slib systeem 2020* 52 47
Slibverwerkingsinrichtingen 2020* 230 230
Koude slibgisting 2020*
Warme slibgisting, enkeltraps 2020* 823 603
Warme slibgisting, tweetraps 2020* 161 123
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2020* 0 0
Separaat aërobe slibstabilisatie 2020*
Thermische slibstabilisatie 2020*
Geen voorziening slibgisting/onbekend 2020* 230 230
0 inwonerequivalenten 2020* 230 230
1 tot 5 000 inwonerequivalenten 2020* 0 0
5 000 tot 10 000 inwonerequivalenten 2020* 0 0
10 000 tot 25 000 inwonerequivalenten 2020* 0 0
25 000 tot 50 000 inwonerequivalenten 2020* 11 4
50 000 tot 100 000 inwonerequivalenten 2020* 123 75
100 000 tot 250 000 inwonerequivalenten 2020* 495 337
Meer dan 250 000 inwonerequivalenten 2020* 356 311
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het energieverbruik en de energieopwekking bij het zuiveren van afvalwater in stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties die in beheer zijn bij de waterschappen.
De uitkomsten worden uitgesplitst naar type zuivering, slibstabilisatiemethode en grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 in deze tabel zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met voorlopige cijfers over 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2021 en de definitieve cijfers over 2020 verschijnen in september 2022.

Toelichting onderwerpen

Productie en verbruik van warmte
Productie warmte in WKK installaties
Productie van warmte door warm water of stoom in een WKK installatie.

WKK: Warmte Kracht Koppeling. In een WKK installatie wordt via een generator elektriciteit opgewekt. De vrijkomende afvalwarmte van de gasmotor wordt benut voor verwarmingsdoeleinden.
Verbruik in zuiveringsproces
Het verbruik van warmte in diverse onderdelen van het zuiveringsproces. De warmte kan zijn geproduceerd in een Warmte-Kracht Koppeling (WKK) installatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie, of kan zijn ingekocht of aangevoerd van derden.