Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 ** 611.180 173.618
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 410.051 139.785
Totaal centrale/decentrale productie Aardgas 2021 ** 333.152 130.124
Totaal centrale/decentrale productie Steenkool 2021 ** 54.372 1.709
Totaal centrale/decentrale productie Stookolie 2021 ** 237 80
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 22.290 7.872
Totaal centrale/decentrale productie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 170.147 25.479
Totaal centrale/decentrale productie Zonnestroom 2021 ** 40.798 2
Totaal centrale/decentrale productie Windenergie 2021 ** 64.729
Totaal centrale/decentrale productie Waterkracht 2021 ** 317
Totaal centrale/decentrale productie Biomassa 2021 ** 64.302 25.477
Totaal centrale/decentrale productie Kernenergie 2021 ** 13.781
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 ** 17.201 8.353
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 244.689 19.877
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 202.971 16.519
Centrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 138.680 14.632
Centrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 ** 54.372 1.709
Centrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 118 2
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 9.801 175
Centrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 27.601 3.334
Centrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 **
Centrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 27.601 3.334
Centrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 ** 13.781
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 335 24
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 366.491 153.741
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 207.080 123.266
Decentrale elektriciteitsproductie Aardgas 2021 ** 194.472 115.491
Decentrale elektriciteitsproductie Steenkool 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Stookolie 2021 ** 119 78
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 12.489 7.697
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal hernieuwbare energie 2021 ** 142.546 22.145
Decentrale elektriciteitsproductie Zonnestroom 2021 ** 40.798 2
Decentrale elektriciteitsproductie Windenergie 2021 ** 64.729
Decentrale elektriciteitsproductie Waterkracht 2021 ** 317
Decentrale elektriciteitsproductie Biomassa 2021 ** 36.701 22.144
Decentrale elektriciteitsproductie Kernenergie 2021 **
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 16.866 8.330
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 17 juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2022: definitieve cijfers over 2020

Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).