Zoekresultaten

853 resultaten voor uitzendkrachten
853 resultaten voor uitzendkrachten
Actieve filters (1)

Pagina 33 van 35

Beroepsbevolking; internationale definitie 1996-2013

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau naar geslacht en persoonskenmerken

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Banen, arbeidsjaren, arbeidsduur per baan, arbeidsvolume, lonen. jaar- en kwartaallonen, geslacht, economische activiteit.

Cijfers

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Personen naar startkwalificatie, leeftijd, scholier en andere kenmerken.

Cijfers

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Wat is de invloed van zelfstandigen op de productiviteit?

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers, 2018

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Publicaties

Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een grote bedrijfstak binnen de Nederlandse economie. Om een beeld te krijgen van de kenmerken en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in deze bedrijfstak zijn een aantal belangrijke...

Publicaties

Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT

Online vacaturedata als bron voor een vacaturestatistiek met detailinformatie voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Mogelijkheden om met behulp van textminingtechnieken meer te weten te...

Publicaties

De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown

Het verschil in economische krimp tussen Nederland en België tijdens de corona lockdown in het tweede kwartaal van 2020, toegespitst op de industrie, bouw en detailhandel.

Publicaties

Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur Naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Niet financiële sector; financiën grote ondernemingen 1977-2010

Historische reeks met balans en resultatenrekening van grote rechtspersoonlijkheid bezittende niet - financiele ondernemingen.

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Het rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten van de monitoring van het VN-verdrag handicap (IVRPH-indicatoren) voor 2020. Het rapport geeft een nadere toelichting op de tabellenset en geeft...

Publicaties

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008-2012

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur, beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2019

Overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in 2019

Publicaties

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet-financiële sector naar activiteit en naar buitenlands belang.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroep 2015-2017

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte bedrijfstakken en branches SBI '93

Cijfers

De landbouw in de Nederlandse economie

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie.

Publicaties

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Sociale Monitor,welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving,1999-2018

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu

Cijfers