Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Perioden Totaal aantal banen (x 1 000) Banen naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 1 tot 10 werknemers (x 1 000) Banen naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 10 tot 50 werknemers (x 1 000) Banen naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werknemers (x 1 000) Banen naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 100 tot 500 werknemers (x 1 000) Banen naar bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte >=500 werknemers (x 1 000)
A-Q Alle economische activiteiten .. 2009 december* 7.788,6 936,6 1.375,4 588,3 1.429,1 3.459,2
01 Landbouw, jacht en dienstverlening .. 2009 december* 109,4 37,9 46,4 11,3 11,3 2,5
02 Bosbouw en dienstverlening voor .. 2009 december* 1,3 0,3 0,3 x 0,0 x
05 Visserij, kweken van vis en .. 2009 december* 1,1 x 0,5 0,0 x 0,0
CA Winning van energiehoudende .. 2009 december* 5,7 0,1 0,4 x 1,9 x
14 Winning van zand, grind, klei, .. 2009 december* 2,1 0,2 0,7 0,3 0,9 0,0
15 VV voedingsmiddelen en dranken 2009 december* 122,4 7,3 27,9 16,7 41,1 29,4
16 Verwerking van tabak 2009 december* 3,2 x x 0,1 1,2 1,8
17 Vervaardiging van textiel 2009 december* 10,7 1,4 3,5 1,6 4,2 0,0
18 VV kleding; bereiden en verven van .. 2009 december* 2,2 0,8 1,0 x x 0,0
19 VV leer en lederwaren (geen kleding) 2009 december* 1,7 0,4 0,6 0,2 0,5 0,0
20 Houtindustrie en vervaardiging van .. 2009 december* 15,3 2,3 6,2 3,5 3,3 0,0
21 VV papier, karton en papier- en .. 2009 december* 17,8 0,4 2,3 2,9 10,6 1,6
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro 2009 december* 61,2 8,3 18,1 6,4 12,5 15,9
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 2009 december* 6,9 0,1 x x 1,6 4,9
24 Vervaardiging van chemische producten 2009 december* 60,9 1,3 5,6 5,4 20,0 28,7
25 VV producten van rubber en kunststof 2009 december* 29,6 2,1 7,6 4,6 11,8 3,5
26 VV glas, aardewerk, cement-, kalk- .. 2009 december* 25,5 1,9 5,2 3,1 10,0 5,3
27 Basismetaalindustrie 2009 december* 20,7 0,5 1,8 1,1 4,7 12,5
28 VV producten van metaal (geen .. 2009 december* 83,3 10,2 34,8 17,0 18,3 3,0
29 VV machines en apparaten 2009 december* 90,4 7,0 24,5 15,0 29,8 14,1
30 VV kantoormachines en computers 2009 december* 3,7 0,2 0,4 x x 2,6
31 VV overige elektrische machines, .. 2009 december* 21,3 1,6 4,3 2,6 6,5 6,3
32 VV audio-, video- en .. 2009 december* 9,6 x 1,7 1,4 1,7 x
33 VV medische apparaten en .. 2009 december* 28,3 3,7 8,1 3,3 6,1 7,2
34 VV auto's, aanhangwagens en opleggers 2009 december* 19,6 1,0 4,0 2,0 4,7 7,8
35 VV transportmiddelen (geen auto's .. 2009 december* 30,1 2,1 4,7 3,1 9,4 10,8
36 VV meubels; vervaardiging van .. 2009 december* 138,0 5,6 9,8 3,9 12,1 106,6
37 Voorbereiding tot recycling 2009 december* 3,4 0,5 1,2 0,7 1,0 0,0
E Productie en distributie van en .. 2009 december* 27,1 0,4 0,7 0,4 3,5 22,3
45 Bouwnijverheid 2009 december* 364,1 64,9 129,2 39,7 62,2 68,2
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2009 december* 128,7 34,5 46,8 11,2 19,5 16,7
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 2009 december* 445,5 85,2 152,2 57,3 93,8 57,0
52 Detailhandel en reparatie voor .. 2009 december* 688,2 116,9 119,6 58,3 76,0 317,5
55 Logies-, maaltijden- en .. 2009 december* 309,0 73,9 132,9 27,1 28,1 47,0
60 Vervoer over land 2009 december* 184,4 13,3 46,4 27,8 42,4 54,5
61 Vervoer over water 2009 december* 14,7 4,1 3,2 x 5,4 x
62 Vervoer door de lucht 2009 december* 26,7 0,3 0,3 x x 24,9
63 Dienstverlening voor het vervoer 2009 december* 94,3 9,3 21,0 9,7 23,8 30,6
64 Post en telecommunicatie 2009 december* 110,2 3,3 5,7 2,0 3,6 95,6
65 Financiële instellingen .. 2009 december* 215,5 72,3 18,7 5,8 7,9 110,9
66 Verzekeringswezen en .. 2009 december* 74,4 0,6 1,6 1,6 8,8 61,8
67 Financiële beurzen, .. 2009 december* 52,5 18,8 13,3 3,7 9,8 6,9
70 Verhuur van en handel in onroerend .. 2009 december* 77,2 21,1 19,1 8,9 20,3 7,7
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2009 december* 23,5 5,2 6,8 2,4 4,6 4,5
72 Computerservice- en .. 2009 december* 139,3 22,2 35,0 15,7 23,8 42,5
73 speur- en ontwikkelingswerk 2009 december* 34,4 2,7 5,2 1,9 7,3 17,2
74 Overige zakelijke dienstverlening 2009 december* 1.213,5 143,2 199,7 98,6 239,0 533,0
75 Openbaar bestuur, .. 2009 december* 518,0 0,2 2,0 7,6 85,5 422,8
80 Onderwijs 2009 december* 511,3 7,2 24,7 21,7 183,9 273,7
85 Gezondheids- en welzijnszorg 2009 december* 1.279,2 67,4 75,5 39,3 179,1 917,8
90 Milieudienstverlening 2009 december* 28,7 1,1 4,1 1,9 9,7 11,9
91 Werkgevers-, werknemers- en .. 2009 december* 84,3 14,2 18,8 12,0 24,0 15,3
92 Cultuur, sport en recreatie 2009 december* 149,1 26,4 48,1 22,1 36,2 16,2
93 Overige dienstverlening 2009 december* 69,4 29,6 23,0 3,2 4,1 9,5
SBI'93 Niet in te delen 2009 december* - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar bedrijfsgrootte. Voor de indeling naar economische activiteiten wordt de Standaard bedrijfsindeling 1993 gebruikt.
Per economische activiteit is tevens het totaal aantal banen gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2009 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2006 tot en met 2008 zijn nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet in verband met nieuwe SBI2008.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal banen
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen
een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid
zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Banen naar bedrijfsgrootte
Bedrijfsgrootte
De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd
op informatie van de Bedrijfsverenigingen.
Uitzendkrachten en ingeleend personeel wordt hierbij niet meegeteld,
uitgeleend personeel wel.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische
eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële
beloning staat.
Bedrijfsgrootte 1 tot 10 werknemers
Bedrijfsgrootte 10 tot 50 werknemers
Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werknemers
Bedrijfsgrootte 100 tot 500 werknemers
Bedrijfsgrootte >=500 werknemers