Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Totaal arbeidskosten Totaal werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten 1 tot 10 werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten 10 tot 100 werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten 100 tot 500 werknemers (mld euro) Totaal arbeidskosten 500 en meer werknemers (mld euro)
A-U Alle economische activiteiten 305,4 34,1 72,8 60,9 137,6
A Landbouw, bosbouw en visserij 2,6 0,9 1,2 x x
B Delfstoffenwinning 0,7 0,0 x x x
C Industrie 38,7 2,4 11,2 11,4 13,8
D Energievoorziening 1,4 0,0 x x 1,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 1,8 0,1 0,4 x x
F Bouwnijverheid 19,0 3,2 8,4 3,6 3,8
G Handel 39,6 7,6 15,5 7,5 9,0
H Vervoer en opslag 15,9 1,2 4,4 3,2 7,1
I Horeca 4,8 1,1 2,3 0,5 1,0
J Informatie en communicatie 14,0 1,5 3,5 2,5 6,4
K Financiële dienstverlening 19,3 2,1 2,0 2,6 12,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 3,5 1,0 1,3 x x
M Specialistische zakelijke diensten 28,9 7,6 9,2 x x
N Verhuur en overige zakelijke diensten 21,2 1,5 5,1 4,2 10,4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 27,8 0,0 0,5 3,8 23,5
P Onderwijs 21,8 0,3 1,9 7,4 12,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg 36,6 1,9 3,0 5,0 26,8
R Cultuur, sport en recreatie 3,4 0,6 1,4 0,9 0,5
S Overige dienstverlening 4,5 1,0 1,5 1,1 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid, onderverdeeld naar bedrijfsgrootte. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal arbeidskosten
Alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel. Deze kosten omvatten de beloning van werknemers, de opleidingskosten en een aantal overige kosten. De beloning van werknemers heeft twee onderdelen, te weten: lonen en ten laste van de werkgevers komende sociale premies. Op de arbeidskosten zijn subsidies in mindering gebracht.
Totaal werknemers
Werknemer:
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee. Is een werknemer aan een specifieke organisatie(bedrijf, instelling) toegerekend dan geldt die organisatie als werkgever in juridische zin.
Niet meegeteld als werknemer worden:
- personen die volledig arbeidsongeschikt zijn (AAW/WAO of invaliditeitspensioen e.d. ontvangen);
- personen die permanent werkzaam zijn in een buitenlandse vestiging of op een project in het buitenland met een vermoedelijke duur van langer dan één jaar.
1 tot 10 werknemers
Werknemer:
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
10 tot 100 werknemers
Werknemer:
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
100 tot 500 werknemers
Werknemer:
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.
500 en meer werknemers
Werknemer:
Persoon die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staat. Hiertoe kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, tellen niet mee.