Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Met/zonder startkwalificatie; kenmerken 2001-2006

Scholier Startkwalificatie Leeftijd Persoons- en arbeidskenmerken Perioden Totaal personen (15 tot 65 jaar) (x 1000)
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal startkwalificaties Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 233
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal startkwalificaties 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 87
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal startkwalificaties 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 71
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal startkwalificaties 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 41
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal startkwalificaties 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 25
Totaal 15 tot 65 jaar Totaal startkwalificaties 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 9
Totaal 15 tot 65 jaar Startkwalificatie Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 150
Totaal 15 tot 65 jaar Startkwalificatie 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 52
Totaal 15 tot 65 jaar Startkwalificatie 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 51
Totaal 15 tot 65 jaar Startkwalificatie 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 27
Totaal 15 tot 65 jaar Startkwalificatie 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 16
Totaal 15 tot 65 jaar Startkwalificatie 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 6
Totaal 15 tot 65 jaar Geen startkwalificatie Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 83
Totaal 15 tot 65 jaar Geen startkwalificatie 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 34
Totaal 15 tot 65 jaar Geen startkwalificatie 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 21
Totaal 15 tot 65 jaar Geen startkwalificatie 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 14
Totaal 15 tot 65 jaar Geen startkwalificatie 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 10
Totaal 15 tot 65 jaar Geen startkwalificatie 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 4
Op school Totaal startkwalificaties Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 52
Op school Totaal startkwalificaties 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 39
Op school Totaal startkwalificaties 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 10
Op school Totaal startkwalificaties 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 2
Op school Totaal startkwalificaties 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Totaal startkwalificaties 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Startkwalificatie Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 38
Op school Startkwalificatie 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 26
Op school Startkwalificatie 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 9
Op school Startkwalificatie 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Startkwalificatie 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Startkwalificatie 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Geen startkwalificatie Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 14
Op school Geen startkwalificatie 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 13
Op school Geen startkwalificatie 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Geen startkwalificatie 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Geen startkwalificatie 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Op school Geen startkwalificatie 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 .
Niet op school Totaal startkwalificaties Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 182
Niet op school Totaal startkwalificaties 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 47
Niet op school Totaal startkwalificaties 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 61
Niet op school Totaal startkwalificaties 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 39
Niet op school Totaal startkwalificaties 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 24
Niet op school Totaal startkwalificaties 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 9
Niet op school Startkwalificatie Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 113
Niet op school Startkwalificatie 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 26
Niet op school Startkwalificatie 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 42
Niet op school Startkwalificatie 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 25
Niet op school Startkwalificatie 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 15
Niet op school Startkwalificatie 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 5
Niet op school Geen startkwalificatie Totaal leeftijd Uitzendkrachten 2006 69
Niet op school Geen startkwalificatie 15 tot 25 jaar Uitzendkrachten 2006 22
Niet op school Geen startkwalificatie 25 tot 35 jaar Uitzendkrachten 2006 20
Niet op school Geen startkwalificatie 35 tot 45 jaar Uitzendkrachten 2006 14
Niet op school Geen startkwalificatie 45 tot 55 jaar Uitzendkrachten 2006 10
Niet op school Geen startkwalificatie 55 tot 65 jaar Uitzendkrachten 2006 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het hebben van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Een gedegen opleiding is essentieel om succesvol de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. De minimale opleiding die hiervoor nodig is wordt aangeduid met de term startkwalificatie. Wanneer jongeren eerder van school gaan, wordt verwacht dat ze problemen krijgen op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor het vinden van een baan als bij het doorstromen naar betere posities op de arbeidsmarkt. In deze publicatie worden gegevens over personen met en zonder startkwalificatie weergegeven. De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

In tegenstelling tot andere Statline tabellen die gegevens bevatten op basis van de EBB, is deze tabel nog niet gereviseerd. Deze revisie heeft te maken met de invoering van een nieuwe weging voor de EBB. De gegevens voor de jaren vanaf 2001 zijn hierbij herzien. Ook deze tabel zal binnenkort worden herzien waarbij tevens de cijfers over 2007 en
2008 worden toegevoegd. Totdat dit gebeurd is, betekent dit dat totalen in deze tabel kunnen afwijken van totalen in andere EBB tabellen. De cijfers in de gereviseerde tabellen zijn de juiste cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001 tot en met 2006

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet in een vernieuwde tabel met/zonder startkwalificatie; kenmerken. Aanleiding voor deze vernieuwing was een nieuwe weegmethode van de EBB. Vanwege deze nieuwe weegmethode zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan zijn nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd.

Voor deze tabel betekent de nieuwe weging dat een aantal cijfers niet meer op dezelfde manier gemaakt kan worden als voorheen. Dit is het geval voor de cijfers over arbeidshandicap, werkloosheidsduur, baanzoekduur en duur huidige baan. De cijfers over werkloosheidsduur worden vanaf 2010 opgenomen in de tabel href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=72019NED&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&HD=090810-1106&HDR=T,G1&STB=G2,G3">Werklozen; werkloosheidsduur.

De cijfers over arbeidshandicap, baanzoekduur en duur huidige baan komen niet meer terug in de nieuwe versie van tabel met/zonder startkwalificatie; kenmerken.

De nieuwe tabel met/zonder startkwalificatie; kenmerken is via deze link te raadplegen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal personen (15 tot 65 jaar)