Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Positie in de werkkring Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Opleidingsniveau Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Gemiddelde leeftijd (jaar) Generatie-index (verhouding)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A-Q Totaal economische activiteiten Totaal opleidingsniveau 2014 7.331 41,9 1,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A-Q Totaal economische activiteiten Lager opleidingsniveau 2014 1.375 43,2 1,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A-Q Totaal economische activiteiten Middelbaar opleidingsniveau 2014 3.146 41,5 1,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A-Q Totaal economische activiteiten Hoger opleidingsniveau 2014 2.737 41,7 0,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A-Q Totaal economische activiteiten Opleidingsniveau onbekend 2014 73 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A,B Landbouw en visserij Totaal opleidingsniveau 2014 184 44,3 1,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A,B Landbouw en visserij Lager opleidingsniveau 2014 63 46,6 2,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A,B Landbouw en visserij Middelbaar opleidingsniveau 2014 99 43,3 1,42
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A,B Landbouw en visserij Hoger opleidingsniveau 2014 20 42,3 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking A,B Landbouw en visserij Opleidingsniveau onbekend 2014 2 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C-F Nijverheid en energievoorziening Totaal opleidingsniveau 2014 1.211 43,0 1,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C-F Nijverheid en energievoorziening Lager opleidingsniveau 2014 361 43,9 1,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C-F Nijverheid en energievoorziening Middelbaar opleidingsniveau 2014 576 43,1 1,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C-F Nijverheid en energievoorziening Hoger opleidingsniveau 2014 262 41,4 0,63
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C-F Nijverheid en energievoorziening Opleidingsniveau onbekend 2014 13 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C Winning van delfstoffen Totaal opleidingsniveau 2014 10 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C Winning van delfstoffen Lager opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C Winning van delfstoffen Middelbaar opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C Winning van delfstoffen Hoger opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking C Winning van delfstoffen Opleidingsniveau onbekend 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking D Industrie Totaal opleidingsniveau 2014 781 43,5 1,29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking D Industrie Lager opleidingsniveau 2014 225 44,4 1,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking D Industrie Middelbaar opleidingsniveau 2014 359 43,8 1,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking D Industrie Hoger opleidingsniveau 2014 188 41,7 0,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking D Industrie Opleidingsniveau onbekend 2014 9 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking E Energie- en waterleidingbedrijven Totaal opleidingsniveau 2014 34 43,8 0,98
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking E Energie- en waterleidingbedrijven Lager opleidingsniveau 2014 3 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking E Energie- en waterleidingbedrijven Middelbaar opleidingsniveau 2014 14 47,4 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking E Energie- en waterleidingbedrijven Hoger opleidingsniveau 2014 18 40,3 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking E Energie- en waterleidingbedrijven Opleidingsniveau onbekend 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking F Bouwnijverheid Totaal opleidingsniveau 2014 385 41,8 0,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking F Bouwnijverheid Lager opleidingsniveau 2014 132 42,9 1,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking F Bouwnijverheid Middelbaar opleidingsniveau 2014 199 41,4 0,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking F Bouwnijverheid Hoger opleidingsniveau 2014 51 40,7 0,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking F Bouwnijverheid Opleidingsniveau onbekend 2014 4 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G-K Commerciële dienstverlening Totaal opleidingsniveau 2014 3.066 40,4 0,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G-K Commerciële dienstverlening Lager opleidingsniveau 2014 632 41,4 1,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G-K Commerciële dienstverlening Middelbaar opleidingsniveau 2014 1.357 40,1 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G-K Commerciële dienstverlening Hoger opleidingsniveau 2014 1.045 40,3 0,54
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G-K Commerciële dienstverlening Opleidingsniveau onbekend 2014 31 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G Handel en reparatie Totaal opleidingsniveau 2014 1.043 39,6 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G Handel en reparatie Lager opleidingsniveau 2014 279 39,9 1,69
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G Handel en reparatie Middelbaar opleidingsniveau 2014 549 39,6 0,86
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G Handel en reparatie Hoger opleidingsniveau 2014 205 39,4 0,49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking G Handel en reparatie Opleidingsniveau onbekend 2014 9 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking H Horeca Totaal opleidingsniveau 2014 239 35,1 0,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking H Horeca Lager opleidingsniveau 2014 72 35,6 1,39
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking H Horeca Middelbaar opleidingsniveau 2014 130 34,8 0,64
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking H Horeca Hoger opleidingsniveau 2014 33 34,1 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking H Horeca Opleidingsniveau onbekend 2014 5 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking I Vervoer, opslag en communicatie Totaal opleidingsniveau 2014 372 42,9 1,15
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking I Vervoer, opslag en communicatie Lager opleidingsniveau 2014 110 45,4 1,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking I Vervoer, opslag en communicatie Middelbaar opleidingsniveau 2014 177 42,2 1,16
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking I Vervoer, opslag en communicatie Hoger opleidingsniveau 2014 80 41,2 0,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking I Vervoer, opslag en communicatie Opleidingsniveau onbekend 2014 4 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking J Financiële instellingen Totaal opleidingsniveau 2014 277 43,2 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking J Financiële instellingen Lager opleidingsniveau 2014 22 48,8 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking J Financiële instellingen Middelbaar opleidingsniveau 2014 101 44,8 1,29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking J Financiële instellingen Hoger opleidingsniveau 2014 153 41,3 0,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking J Financiële instellingen Opleidingsniveau onbekend 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking K Zakelijke dienstverlening Totaal opleidingsniveau 2014 1.134 40,8 0,70
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking K Zakelijke dienstverlening Lager opleidingsniveau 2014 149 42,9 1,15
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking K Zakelijke dienstverlening Middelbaar opleidingsniveau 2014 400 40,5 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking K Zakelijke dienstverlening Hoger opleidingsniveau 2014 573 40,6 0,53
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking K Zakelijke dienstverlening Opleidingsniveau onbekend 2014 12 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L-Q Niet commerciële dienstverlening Totaal opleidingsniveau 2014 2.588 43,1 1,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L-Q Niet commerciële dienstverlening Lager opleidingsniveau 2014 263 46,3 3,13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L-Q Niet commerciële dienstverlening Middelbaar opleidingsniveau 2014 1.004 42,6 1,39
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L-Q Niet commerciële dienstverlening Hoger opleidingsniveau 2014 1.307 42,9 0,97
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L-Q Niet commerciële dienstverlening Opleidingsniveau onbekend 2014 15 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal opleidingsniveau 2014 491 44,6 1,41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Lager opleidingsniveau 2014 52 47,8 3,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Middelbaar opleidingsniveau 2014 202 44,4 1,68
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Hoger opleidingsniveau 2014 235 44,2 1,04
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking L Openbaar bestuur en overheidsdiensten Opleidingsniveau onbekend 2014 3 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking M Onderwijs Totaal opleidingsniveau 2014 498 44,0 1,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking M Onderwijs Lager opleidingsniveau 2014 21 47,7 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking M Onderwijs Middelbaar opleidingsniveau 2014 88 43,7 1,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking M Onderwijs Hoger opleidingsniveau 2014 387 43,8 1,11
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking M Onderwijs Opleidingsniveau onbekend 2014 3 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal opleidingsniveau 2014 1.232 42,4 1,23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking N Gezondheids- en welzijnszorg Lager opleidingsniveau 2014 137 46,5 3,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking N Gezondheids- en welzijnszorg Middelbaar opleidingsniveau 2014 548 42,1 1,37
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking N Gezondheids- en welzijnszorg Hoger opleidingsniveau 2014 540 41,7 0,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking N Gezondheids- en welzijnszorg Opleidingsniveau onbekend 2014 7 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Totaal opleidingsniveau 2014 360 42,0 1,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Lager opleidingsniveau 2014 50 43,1 1,86
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Middelbaar opleidingsniveau 2014 163 41,0 1,01
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Hoger opleidingsniveau 2014 143 42,8 0,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking O Milieu, cultuur, recr, ov. dienstverl. Opleidingsniveau onbekend 2014 3 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking P Particuliere huishoudens met personeel Totaal opleidingsniveau 2014 7 . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking P Particuliere huishoudens met personeel Lager opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking P Particuliere huishoudens met personeel Middelbaar opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking P Particuliere huishoudens met personeel Hoger opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking P Particuliere huishoudens met personeel Opleidingsniveau onbekend 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking Q Extraterritoriale organisaties Totaal opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking Q Extraterritoriale organisaties Lager opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking Q Extraterritoriale organisaties Middelbaar opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking Q Extraterritoriale organisaties Hoger opleidingsniveau 2014 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 jaar of ouder Totaal Totaal werkzame beroepsbevolking Q Extraterritoriale organisaties Opleidingsniveau onbekend 2014 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over de gemiddelde leeftijd en de generatie-index van de werkzame beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in de werkkring, bedrijfstakken/branches SBI'93 en opleidingsniveau.

De cijfers in deze tabel wijken af van de cijfers in de tabel met bedrijfstakken/branches SBI 2008 (zie ook 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen). In 2008 heeft een ingrijpende herziening plaatsgevonden van de internationale indelingen ISIC en NACE (zie paragraaf 2). Deze internationale herzieningen zijn verwerkt in de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Hiermee sluiten deze indelingen beter aan op de bedrijfsactiviteiten van deze tijd.

Het bovenstaande houdt in dat de samenstelling van een bedrijfstak of branche kan zijn gewijzigd: nieuwe branches kunnen bijvoorbeeld zijn toegevoegd en branches kunnen zijn verdwenen of ingedeeld bij een andere bedrijfstak of branche.

Gegevens beschikbaar van 1960 tot en met 2014

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen 17 november 2017
Geen, deze tabel is stopgezet
De reden van stopzetting is de wijziging van de definitie van de werkzame beroepsbevolking.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van
twaalf uur of meer per week.
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde leeftijd van personen behorende tot de werkzame
beroepsbevolking
Generatie-index
Verhouding van het aantal 50 tot 60 jarigen in de werkzame beroeps-
bevolking ten opzichte van aantal 30 tot 40 jarigen in de werkzame
beroepsbevolking.
Bij een index van 1 zijn beide groepen in evenwicht.
Wanneer de verhouding groter is dan 1, dan zijn de 50 tot 60 jarigen in de
meerderheid.