Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006

Beroepen Persoonskenmerken Perioden Positie in de werkkring Totaal werknemers (x 1000) Arbeidsduur Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week (x 1000) Arbeidsduur Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week (x 1000) Arbeidsduur Arbeidsduur: 35 uur of meer per week (x 1000)
Totaal beroepen Mannen en vrouwen 2006 6.195 674 1.950 4.450
Totaal beroepen Mannen 2006 3.432 109 469 3.461
Totaal beroepen Vrouwen 2006 2.763 565 1.480 988
Totaal beroepen 15 tot 25 jarigen 2006 729 138 201 420
Totaal beroepen 25 tot 35 jarigen 2006 1.559 105 417 1.173
Totaal beroepen 35 tot 45 jarigen 2006 1.740 196 561 1.282
Totaal beroepen 45 tot 55 jarigen 2006 1.491 147 519 1.083
Totaal beroepen 55 tot 65 jarigen 2006 675 89 253 492
Totaal beroepen Onderwijsniveau: laag 2006 1.461 201 414 1.030
Totaal beroepen Onderwijsniveau: middelbaar 2006 2.748 343 857 1.937
Totaal beroepen Onderwijsniveau: hoog 2006 1.952 128 672 1.452
Totaal beroepen Onderwijsniveau: onbekend 2006 34 2 6 30
1 Elementaire beroepen Mannen en vrouwen 2006 493 104 144 264
1 Elementaire beroepen Mannen 2006 290 35 52 214
1 Elementaire beroepen Vrouwen 2006 204 70 92 49
1 Elementaire beroepen 15 tot 25 jarigen 2006 107 39 28 43
1 Elementaire beroepen 25 tot 35 jarigen 2006 93 12 23 61
1 Elementaire beroepen 35 tot 45 jarigen 2006 125 19 36 76
1 Elementaire beroepen 45 tot 55 jarigen 2006 108 21 34 57
1 Elementaire beroepen 55 tot 65 jarigen 2006 60 14 23 28
1 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: laag 2006 292 62 89 150
1 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: middelbaar 2006 172 36 47 95
1 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: hoog 2006 20 4 6 12
1 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: onbekend 2006 10 2 2 6
11 Elementaire beroepen Mannen en vrouwen 2006 493 104 144 264
11 Elementaire beroepen Mannen 2006 290 35 52 214
11 Elementaire beroepen Vrouwen 2006 204 70 92 49
11 Elementaire beroepen 15 tot 25 jarigen 2006 107 39 28 43
11 Elementaire beroepen 25 tot 35 jarigen 2006 93 12 23 61
11 Elementaire beroepen 35 tot 45 jarigen 2006 125 19 36 76
11 Elementaire beroepen 45 tot 55 jarigen 2006 108 21 34 57
11 Elementaire beroepen 55 tot 65 jarigen 2006 60 14 23 28
11 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: laag 2006 292 62 89 150
11 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: middelbaar 2006 172 36 47 95
11 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: hoog 2006 20 4 6 12
11 Elementaire beroepen Onderwijsniveau: onbekend 2006 10 2 2 6
101 Algemeen Mannen en vrouwen 2006 65 9 19 39
101 Algemeen Mannen 2006 33 4 6 23
101 Algemeen Vrouwen 2006 32 5 13 15
101 Algemeen 15 tot 25 jarigen 2006 10 3 . 6
101 Algemeen 25 tot 35 jarigen 2006 12 . 4 8
101 Algemeen 35 tot 45 jarigen 2006 18 2 5 11
101 Algemeen 45 tot 55 jarigen 2006 17 2 5 10
101 Algemeen 55 tot 65 jarigen 2006 8 . 4 4
101 Algemeen Onderwijsniveau: laag 2006 43 5 13 25
101 Algemeen Onderwijsniveau: middelbaar 2006 19 3 6 10
101 Algemeen Onderwijsniveau: hoog 2006 2 . . .
101 Algemeen Onderwijsniveau: onbekend 2006 2 . . .
106 Technisch Mannen en vrouwen 2006 78 7 15 60
106 Technisch Mannen 2006 63 4 8 56
106 Technisch Vrouwen 2006 15 4 8 4
106 Technisch 15 tot 25 jarigen 2006 10 2 . 7
106 Technisch 25 tot 35 jarigen 2006 17 . 2 15
106 Technisch 35 tot 45 jarigen 2006 21 . 3 18
106 Technisch 45 tot 55 jarigen 2006 20 2 6 14
106 Technisch 55 tot 65 jarigen 2006 10 . 3 7
106 Technisch Onderwijsniveau: laag 2006 40 4 8 30
106 Technisch Onderwijsniveau: middelbaar 2006 33 3 6 26
106 Technisch Onderwijsniveau: hoog 2006 3 . . 3
106 Technisch Onderwijsniveau: onbekend 2006 2 . . 2
108 Transport communicatie en verkeer Mannen en vrouwen 2006 139 10 27 104
108 Transport communicatie en verkeer Mannen 2006 119 6 19 96
108 Transport communicatie en verkeer Vrouwen 2006 21 4 8 9
108 Transport communicatie en verkeer 15 tot 25 jarigen 2006 30 4 7 19
108 Transport communicatie en verkeer 25 tot 35 jarigen 2006 33 . 6 27
108 Transport communicatie en verkeer 35 tot 45 jarigen 2006 34 . 6 28
108 Transport communicatie en verkeer 45 tot 55 jarigen 2006 25 . 4 21
108 Transport communicatie en verkeer 55 tot 65 jarigen 2006 17 3 5 10
108 Transport communicatie en verkeer Onderwijsniveau: laag 2006 77 4 14 60
108 Transport communicatie en verkeer Onderwijsniveau: middelbaar 2006 54 6 10 38
108 Transport communicatie en verkeer Onderwijsniveau: hoog 2006 7 . 2 5
108 Transport communicatie en verkeer Onderwijsniveau: onbekend 2006 2 . . .
112 Economisch admin. en commercieel Mannen en vrouwen 2006 30 16 7 6
112 Economisch admin. en commercieel Mannen 2006 22 13 4 5
112 Economisch admin. en commercieel Vrouwen 2006 8 3 3 2
112 Economisch admin. en commercieel 15 tot 25 jarigen 2006 21 15 4 2
112 Economisch admin. en commercieel 25 tot 35 jarigen 2006 4 . . 2
112 Economisch admin. en commercieel 35 tot 45 jarigen 2006 3 . . .
112 Economisch admin. en commercieel 45 tot 55 jarigen 2006 2 . . .
112 Economisch admin. en commercieel 55 tot 65 jarigen 2006 . . . .
112 Economisch admin. en commercieel Onderwijsniveau: laag 2006 17 10 5 3
112 Economisch admin. en commercieel Onderwijsniveau: middelbaar 2006 11 6 2 3
112 Economisch admin. en commercieel Onderwijsniveau: hoog 2006 . . . .
112 Economisch admin. en commercieel Onderwijsniveau: onbekend 2006 . . . .
117 Persoonlijke en sociale verzorging Mannen en vrouwen 2006 175 60 73 51
117 Persoonlijke en sociale verzorging Mannen 2006 52 8 14 33
117 Persoonlijke en sociale verzorging Vrouwen 2006 124 53 58 18
117 Persoonlijke en sociale verzorging 15 tot 25 jarigen 2006 36 15 13 8
117 Persoonlijke en sociale verzorging 25 tot 35 jarigen 2006 26 7 9 10
117 Persoonlijke en sociale verzorging 35 tot 45 jarigen 2006 47 14 20 17
117 Persoonlijke en sociale verzorging 45 tot 55 jarigen 2006 43 16 18 11
117 Persoonlijke en sociale verzorging 55 tot 65 jarigen 2006 24 9 11 6
117 Persoonlijke en sociale verzorging Onderwijsniveau: laag 2006 111 39 47 31
117 Persoonlijke en sociale verzorging Onderwijsniveau: middelbaar 2006 54 18 22 16
117 Persoonlijke en sociale verzorging Onderwijsniveau: hoog 2006 7 2 3 3
117 Persoonlijke en sociale verzorging Onderwijsniveau: onbekend 2006 4 2 . .
2 Lagere beroepen Mannen en vrouwen 2006 1.500 234 437 977
2 Lagere beroepen Mannen 2006 847 37 112 799
2 Lagere beroepen Vrouwen 2006 652 196 324 177
2 Lagere beroepen 15 tot 25 jarigen 2006 304 71 90 153
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over
de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens over beroepen. De gegevens over beroepen zijn gebaseerd op de Standaard Beroepsclassificatie 1992 (SBC'92) van het CBS. De beroepen worden weergegeven in drie aggregatieniveaus: beroepsniveau, beroepsklasse en beroepsgroep. Het beroepsniveau is uitgesplitst in beroepsklassen en de beroepsklassen zijn nog verder uitgesplitst naar beroepsgroepen.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 tot en met 2006

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Positie in de werkkring
Bij de positie in de werkkring worden de volgende onderscheidingen
gehanteerd:
- Werknemers met een vaste arbeidsrelatie;
- Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie;
- Zelfstandige in eigen bedrijf;
- Meewerkende zelfstandige;
- Overige zelfstandige.
Totaal werknemers
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek
werkt.
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde
werkweek werkt.