Zoekresultaten

857 resultaten voor uitzendkrachten
857 resultaten voor uitzendkrachten

Pagina 32 van 35

Vacatures; naar regio, sbi, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroeps - en opleidingsniveau, grootte van de instelling en regio.

Cijfers

Agrarisch dienstverlenende bedrijven, jaarstat., exploitatie en personeel

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Ingedeeld naar aantal werknemers, provincie en rechtsvorm.

Cijfers

Vacatures; SBI`93; particuliere bedrijven en overheid 1997-2009

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Beroepsbevolking; geslacht 1996-2006

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid. Naar geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006-2011

Deelnemers levensloop- en spaarloonregeling naar achtergrondkenmerken

Cijfers

Werkzame jongeren (15 tot 27 jaar); economisch zelfstandigheid, 2008-2013

Economische zelfstandigheid, arbeidsduur onderwijs, herkomst, positie in het huishouden

Cijfers

Het lot van de verdwenen bouwvakkers

Nergens verdween sinds 2008 zo veel werk als bij bouwbedrijven.

Artikelen

Niet-financiële ondernemingen; financiële kengetallen in kwartielen

Diverse economische kengetallen van niet - financiële ondernemingen, ingedeeld in kwartielen en uitgesplitst naar SBI'93.

Cijfers

Niet-financële beurs-nv's

Jaarrekening van de Nederlandse niet - financiële beurs-nv's. Classificatie naar bedrijfstak, rentabiliteit en verlies en winst.

Cijfers

Cursusdeelnemers naar persoonskenmerken, 2007

Werkzame beroepsbevolking 25-64 jaar, Cursusdeelnemers; aantal percentage Geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsnivo, arbeidsrelatie, bedrijfstak

Cijfers

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit, 2006-2012

Verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen van zorginstellingen volgens SBI 2008

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer en dienstverlening

Cijfers

Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006

Deelnemers levensloop - en spaarloonregeling. Naar achtergrondkenmerken.

Cijfers

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën 2002-2011

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen; financiën, premies en uitkeringen.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; creatieve beroepen, 2001-2011

Werkzame beroepsbevolking naar creatieve beroepsgroep, persoonskenmerken en arbeidskenmerken (leeftijd, opleiding, herkomst en arbeidsrelatie)

Cijfers

Historie niet-financële beurs-nv's, jaarrekening.

Historische reeks van de Jaarrekeningen van de Nederlandse niet - financiële beurs-nv's.

Cijfers

Arbeidsmarktmobiliteit bij ziekte, 2003-2010

Arbeidsmarktmobiliteit personen met of zonder langdurige aandoening naar leeftijd, opleidingsniveau en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Overwerken; achtergrondkenm.2000-2006

Werknemers die regelmatig overwerken. Naar geslacht en andere achtergrondkenmerken.

Cijfers

Arbeidsmarktmob. wissel na één jaar; kenmerken (12-uursgrens) 2003-2012

Wisselingen tussen de werkzame-, werkloze en niet-beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, herkomst, scholing.

Cijfers

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeid en financiën, per branche, tijdreeks van 1987-2008

Werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat in handel, transport en dienstverlening; gecorrigeerde reeks voor methodebreuken.

Cijfers

Financiën grote ondernemingen; naar activiteit en buitenlands belang

Balans en resultatenrekening van grote ondernemingen in de niet - financiële sector naar activiteit en naar globaliseringsaspect.

Cijfers

Beroepsbevolking; geslacht en leeftijd, 1996-2006

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid, beroepsniveau. Naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst.

Cijfers

Financiële beurs-nv's

Jaarrekening van de financiële beurs - nv's.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen (2005-2012)

Gemiddeld persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen arbeidsduur, positie in werkkring, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau

Cijfers