Zoekresultaten

812 resultaten voor uitzendkrachten
812 resultaten voor uitzendkrachten

Pagina 1 van 33

Uitzendkracht

Een persoon die ingeschreven is bij een uitzendbureau en die met dat bureau een arbeidsverhouding is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op tijdelijke basis voor derden.

Overig
Artikelen

Zelfstandigen meest tevreden, uitzendkrachten minst

Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het grootst onder zelfstandig ondernemers.

Artikelen

Vooral uitzendkrachten in eerste kwartaal vaker zonder werk

IIn het eerste kwartaal van 2020 waren er 1,8 miljoen werknemers met een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2019 waren dat er nog 1,9 miljoen. De afname is het grootst bij het aantal...

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Begin juli had ruim een derde van de Oekraïense vluchtelingen werk

Van de ruim 50 duizend Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 juli 2022 in Nederland verbleven, had 35 procent betaald werk.

Artikelen

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar

Cijfers

Aantal flexibele contracten met zekerheid in eerste kwartaal toegenomen

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden.

Artikelen

Omzet en prijzen uitzendbranche stijgen in eerste kwartaal 2022

De omzet van de uitzendbranche lag in het eerste kwartaal van 2022 ruim boven het niveau van de periode voor corona. De prijzen van de branche bleven gedurende de coronacrisis stijgen.

Artikelen

Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden

Cijfers

Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Cijfers

Aantal uitzendkrachten fors gedaald

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

Omzetontwikkeling en kenmerken uitzendkrachten NBBU

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Cijfers

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Cijfers

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Cijfers
Artikelen

Vraag naar uitzendkrachten fors gedaald

De vraag naar uitzendkrachten was in 2009, door de economische crisis, fors lager dan een jaar eerder. De afname is groter dan in 2003, de vorige periode van laagconjunctuur.

Artikelen
Artikelen

Overige personele kosten

De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea,...

Overig
Overig

Kosten uitbesteed werk

De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden, exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere...

Overig

Personele kosten

De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten. Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in...

Overig