Zoekresultaten

496 resultaten voor uitzendbranche
496 resultaten voor uitzendbranche
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 20

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Grootste omzetstijging uitzendbranche in 2 jaar

De omzet in de uitzendbranche groeide met 2,5 procent in het vierde kwartaal.

Artikelen
Publicaties

De uitzendbranche in Nederland sinds 2005

De ontwikkeling van de uitzendbranche sinds 2005 op basis van onder meer de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid.

Artikelen

Omzet uitzendbranche stijgt verder in derde kwartaal

De omzet in de uitzendbranche nam met 1,0 procent toe in het derde kwartaal.

Artikelen

Omzet en uren uitzendbranche nemen opnieuw toe

In het derde kwartaal van 2016 namen zowel de omzet als de uitzenduren opnieuw toe.

Artikelen

Uitzendbranche; ontwikkeling omzet en uitzenduren, 1999-2012

Indexcijfers en ontwikkelingen in de uitzendbranche Omzet en uitzenduren

Cijfers

CBS zet in op diversiteit en inclusie personeel

Bij het CBS werkt een grote diversiteit aan personeel: mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, opleidingen en loopbanen.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de keuzes van werkgevers bij het inzetten van zzp’ers in plaats van vaste of tijdelijke werknemers. Dit onderzoek bestaat uit een...

Publicaties

Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid

AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.

Cijfers

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Instellingen arbobegeleiding en re-integratie voor werkgever en werknemer Verlies- en winstrekening, personeel, productie en omzet

Cijfers

Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel

Informatie over de verlies- en winstrekening en het personeel van medische laboratoria en trombosediensten

Cijfers

De Nederlandse economie in 2022

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2022 beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen. Er is aandacht voor de economische groei, de bestedingen, de...

Publicaties

Omzet zakelijke dienstverlening 13 procent hoger in vierde kwartaal 2022

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2022 13 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien

Een overzicht van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de jaren tien, waarbij de stromen tussen de verschillende bedrijfstakken worden belicht

Publicaties

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie

Cijfers

Nederlandse economie groeit met 4,5 procent in 2022

De Nederlandse economie groeide in 2022 met 4,5 procent; in 2021 was dat 4,9 procent. De economie groeide deze eeuw nog niet eerder twee jaar achter elkaar zo hard.

Artikelen

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Cijfers

Omzet zakelijke dienstverlening 19 procent hoger in derde kwartaal

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal van 2022 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Presentatie economische groei en arbeidsmarkt in het 3e kwartaal van 2022

Hoe heeft de Nederlandse economie zich ontwikkeld in het 3e kwartaal van 2022? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen licht de nieuwste cijfers toe.

Video's