Zoekresultaten

65 resultaten voor toeristenbelasting
65 resultaten voor toeristenbelasting

Pagina 3 van 3

Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente 2005-2016

Opbrengst heffingen Per gemeente

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen, baten en lasten per functie 2004

Baten en lasten per functie volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Het aandeel overheidsuitgaven door de lokale overheid is in de afgelopen 20 jaar licht afgenomen, dat van de centrale overheid toegenomen. De lokale overheid is qua inkomsten sterk afhankelijk van de...

Publicaties

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2017

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 2005-2016

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) en begrote op brengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente.

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente.

Cijfers

Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Gedetailleerde bestedingen van huishoudens naar grootte en samenstelling van het huishouden,leeft. hoofdkostw., woonsit., inkomen

Cijfers

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers