Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke functies in mln euro Financiering en algemene dekkingsmid. Baten toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke functies euro/inwoner Financiering en algemene dekkingsmid. Baten toeristenbelasting (euro/inwoner)
Baten Nederland 2014 180 11
Baten Noord-Nederland (LD) 2014 20 11
Baten Oost-Nederland (LD) 2014 20 6
Baten West-Nederland (LD) 2014 111 14
Baten Zuid-Nederland (LD) 2014 29 8
Baten Groningen (PV) 2014 2 4
Baten Friesland (PV) 2014 10 16
Baten Drenthe (PV) 2014 7 14
Baten Overijssel (PV) 2014 5 4
Baten Flevoland (PV) 2014 3 7
Baten Gelderland (PV) 2014 12 6
Baten Utrecht (PV) 2014 4 3
Baten Noord-Holland (PV) 2014 73 27
Baten Zuid-Holland (PV) 2014 18 5
Baten Zeeland (PV) 2014 15 40
Baten Noord-Brabant (PV) 2014 14 5
Baten Limburg (PV) 2014 16 14
Baten Oost-Groningen (CR) 2014 0 2
Baten Delfzijl en omgeving (CR) 2014 0 3
Baten Overig Groningen (CR) 2014 2 5
Baten Noord-Friesland (CR) 2014 7 23
Baten Zuidwest-Friesland (CR) 2014 2 16
Baten Zuidoost-Friesland (CR) 2014 1 3
Baten Noord-Drenthe (CR) 2014 3 15
Baten Zuidoost-Drenthe (CR) 2014 3 19
Baten Zuidwest-Drenthe (CR) 2014 1 8
Baten Noord-Overijssel (CR) 2014 2 5
Baten Zuidwest-Overijssel (CR) 2014 0 2
Baten Twente (CR) 2014 3 4
Baten Veluwe (CR) 2014 6 9
Baten Achterhoek (CR) 2014 3 8
Baten Arnhem/Nijmegen (CR) 2014 2 3
Baten Zuidwest-Gelderland (CR) 2014 1 3
Baten Utrecht (CR) 2014 4 3
Baten Kop van Noord-Holland (CR) 2014 6 17
Baten Alkmaar en omgeving (CR) 2014 2 8
Baten IJmond (CR) 2014 1 7
Baten Agglomeratie Haarlem (CR) 2014 4 16
Baten Zaanstreek (CR) 2014 1 3
Baten Groot-Amsterdam (CR) 2014 59 45
Baten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2014 1 2
Baten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2014 3 8
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014 7 8
Baten Delft en Westland (CR) 2014 1 4
Baten Oost-Zuid-Holland (CR) 2014 0 1
Baten Groot-Rijnmond (CR) 2014 7 5
Baten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2014 0 0
Baten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2014 4 34
Baten Overig Zeeland (CR) 2014 11 42
Baten West-Noord-Brabant (CR) 2014 2 3
Baten Midden-Noord-Brabant (CR) 2014 3 6
Baten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014 2 4
Baten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014 6 9
Baten Noord-Limburg (CR) 2014 6 22
Baten Midden-Limburg (CR) 2014 2 10
Baten Zuid-Limburg (CR) 2014 7 12
Baten Flevoland (CR) 2014 3 7
Baten Minder dan 5 000 inwoners 2014 7 407
Baten 5 000 tot 10 000 inwoners 2014 3 15
Baten 10 000 tot 20 000 inwoners 2014 22 14
Baten 20 000 tot 50 000 inwoners 2014 57 9
Baten 50 000 tot 100 000 inwoners 2014 8 3
Baten 100 000 tot 150 000 inwoners 2014 14 9
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014 8 4
Baten 250 000 inwoners of meer 2014 61 27
Lasten Nederland 2014 0 0
Lasten Noord-Nederland (LD) 2014 0 0
Lasten Oost-Nederland (LD) 2014 0 0
Lasten West-Nederland (LD) 2014 0 0
Lasten Zuid-Nederland (LD) 2014 0 0
Lasten Groningen (PV) 2014 0 0
Lasten Friesland (PV) 2014 0 0
Lasten Drenthe (PV) 2014 0 0
Lasten Overijssel (PV) 2014 0 0
Lasten Flevoland (PV) 2014 0 0
Lasten Gelderland (PV) 2014 0 0
Lasten Utrecht (PV) 2014 0 0
Lasten Noord-Holland (PV) 2014 0 0
Lasten Zuid-Holland (PV) 2014 0 0
Lasten Zeeland (PV) 2014 0 0
Lasten Noord-Brabant (PV) 2014 0 0
Lasten Limburg (PV) 2014 0 0
Lasten Oost-Groningen (CR) 2014 0 0
Lasten Delfzijl en omgeving (CR) 2014 0 0
Lasten Overig Groningen (CR) 2014 0 0
Lasten Noord-Friesland (CR) 2014 0 0
Lasten Zuidwest-Friesland (CR) 2014 0 0
Lasten Zuidoost-Friesland (CR) 2014 0 0
Lasten Noord-Drenthe (CR) 2014 0 0
Lasten Zuidoost-Drenthe (CR) 2014 0 0
Lasten Zuidwest-Drenthe (CR) 2014 0 0
Lasten Noord-Overijssel (CR) 2014 0 0
Lasten Zuidwest-Overijssel (CR) 2014 0 0
Lasten Twente (CR) 2014 0 0
Lasten Veluwe (CR) 2014 0 0
Lasten Achterhoek (CR) 2014 0 0
Lasten Arnhem/Nijmegen (CR) 2014 0 0
Lasten Zuidwest-Gelderland (CR) 2014 0 0
Lasten Utrecht (CR) 2014 0 0
Lasten Kop van Noord-Holland (CR) 2014 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in mln euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is
voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Baten toeristenbelasting
Opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te
zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.
Gemeentelijke functies euro/inwoner
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is
voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Baten toeristenbelasting
Opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te
zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.