Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke heffingen Belastingen Toeristenbelasting (mln euro)
Nederland 2003 98,1
250 000 inwoners en meer 2003 32,3
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 0,6
100 000 tot 150 000 inwoners 2003 9,4
50 000 tot 100 000 inwoners 2003 2,2
20 000 tot 50 000 inwoners 2003 25,9
10 000 tot 20 000 inwoners 2003 19,6
5 000 tot 10 000 inwoners 2003 3,9
Minder dan 5 000 inwoners 2003 4,3
Groningen 2003 0,6
Friesland 2003 6,2
Drenthe 2003 3,0
Overijssel 2003 2,3
Flevoland 2003 1,2
Gelderland 2003 6,6
Utrecht 2003 2,5
Noord-Holland 2003 39,1
Zuid-Holland 2003 10,9
Zeeland 2003 8,9
Noord-Brabant 2003 6,2
Limburg 2003 10,6
Oost-Groningen 2003 0,2
Delfzijl en omgeving 2003 0,0
Overig Groningen 2003 0,4
Noord-Friesland 2003 4,3
Zuidwest-Friesland 2003 1,7
Zuidoost-Friesland 2003 0,2
Noord-Drenthe 2003 1,0
Zuidoost-Drenthe 2003 1,3
Zuidwest-Drenthe 2003 0,6
Noord-Overijssel 2003 1,2
Zuidwest-Overijssel 2003 0,1
Twente 2003 1,1
Veluwe 2003 3,4
Achterhoek 2003 1,7
Arnhem/Nijmegen 2003 1,0
Zuidwest-Gelderland 2003 0,5
Utrecht 2003 2,5
Kop van Noord-Holland 2003 3,6
Alkmaar en omgeving 2003 1,2
IJmond 2003 0,4
Agglomeratie Haarlem 2003 2,0
Zaanstreek 2003 -
Groot-Amsterdam 2003 31,4
Het Gooi en Vechtstreek 2003 0,6
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 2003 1,8
Agglomeratie 's-Gravenhage 2003 4,3
Delft en Westland 2003 0,2
Oost-Zuid-Holland 2003 0,1
Groot-Rijnmond 2003 4,4
Zuidoost-Zuid-Holland 2003 0,1
Zeeuwsch-Vlaanderen 2003 1,8
Overig Zeeland 2003 7,1
West-Noord-Brabant 2003 0,8
Midden-Noord-Brabant 2003 1,5
Noordoost-Noord-Brabant 2003 1,2
Zuidoost-Noord-Brabant 2003 2,7
Noord-Limburg 2003 4,5
Midden-Limburg 2003 1,5
Zuid-Limburg 2003 4,6
Flevoland 2003 1,2
Noord-Nederland 2003 9,8
Oost-Nederland 2003 10,1
West-Nederland 2003 61,4
Zuid-Nederland 2003 16,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken,
e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en
COROP.
Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiële en algemene dekkingsmiddelen
Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen
Begrote opbrengsten van alle door gemeenten geheven belastingen en
enkele belangrijke gemeentelijk retributies (ex artikel 219 van de
Gemeentewet). Begrotingsjaar 1998 zijn de heffingen bruto opgenomen,
d.w.z. voor aftrek van zalmsnip en kwijtscheldingen. Voor begrotingsjaar
1999-2003 zijn de heffingen netto opgenomen.
Belastingen
Begrote opbrengsten van de gemeentelijk belastingen.
Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid als zodanig waar,
geen rechtstreekse individuele contraprestatie van de overheid tegenover
staat, en die krachtens algemene maatregelen worden geheven.
Toeristenbelasting
Op basis van de gemeentewet kan aan personen die niet in het
persoonsregister van de gemeente zijn opgenomen, maar wel binnen de
gemeenten verblijven, een toeristenbelasting worden geheven.