Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2005-2014

Baten/lasten/saldo Perioden Financiering en algemene dekkingsmid. Baten toeristenbelasting (mln euro)
Baten 2014 0
Lasten 2014 0
Saldo 2014 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) van de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als geheel. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de aan de gemeenschappelijke regeling toegewezen taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Baten toeristenbelasting
Opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.