Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Functies in mln euro Totaal functies in mln euro (mln euro) Functies in mln euro Algemeen bestuur (mln euro) Functies in mln euro Openbare orde en veiligheid (mln euro) Functies in mln euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Functies in mln euro Economische zaken (mln euro) Functies in mln euro Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Functies in mln euro Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Functies in mln euro Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Functies in mln euro Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Functies in mln euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Functies in mln euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro) Functies in mln euro Mutatie reserves Totaal mutatie reserves (mln euro)
Baten Nederland 2016 64.908 565 117 1.766 843 762 701 7.354 4.215 6.492 34.905 7.188
Baten Noord-Nederland (LD) 2016 6.595 43 9 87 89 135 74 894 447 311 3.892 614
Baten Oost-Nederland (LD) 2016 12.651 128 22 233 106 122 149 1.389 753 1.376 7.121 1.252
Baten West-Nederland (LD) 2016 32.952 263 54 1.218 528 380 317 3.670 2.184 3.613 16.825 3.902
Baten Zuid-Nederland (LD) 2016 12.709 131 31 229 121 125 162 1.401 831 1.192 7.067 1.420
Baten Groningen (PV) 2016 2.488 16 5 33 15 54 34 379 185 94 1.431 240
Baten Friesland (PV) 2016 2.318 15 3 33 33 20 18 316 147 109 1.402 223
Baten Drenthe (PV) 2016 1.789 12 1 21 40 60 22 200 116 107 1.058 151
Baten Overijssel (PV) 2016 4.168 54 6 70 53 37 48 475 261 408 2.340 415
Baten Flevoland (PV) 2016 1.546 11 2 53 11 26 21 178 81 164 810 189
Baten Gelderland (PV) 2016 6.938 62 14 110 42 59 81 736 410 805 3.971 648
Baten Utrecht (PV) 2016 4.207 38 3 88 12 56 43 397 279 577 2.328 384
Baten Noord-Holland (PV) 2016 12.843 112 29 677 179 138 116 1.246 825 1.793 5.955 1.773
Baten Zuid-Holland (PV) 2016 14.586 102 21 426 330 178 143 1.891 974 1.141 7.774 1.605
Baten Zeeland (PV) 2016 1.316 10 1 25 7 7 15 135 106 102 767 141
Baten Noord-Brabant (PV) 2016 8.510 93 25 149 57 93 123 874 559 834 4.668 1.035
Baten Limburg (PV) 2016 4.199 38 6 79 64 32 39 527 272 358 2.399 385
Baten Oost-Groningen (CR) 2016 604 4 2 1 5 29 6 73 37 15 371 62
Baten Delfzijl en omgeving (CR) 2016 190 1 1 3 1 1 1 24 14 8 123 15
Baten Overig Groningen (CR) 2016 1.694 11 2 29 10 24 28 282 134 72 938 164
Baten Noord-Friesland (CR) 2016 1.256 8 1 22 20 15 9 179 75 68 763 95
Baten Zuidwest-Friesland (CR) 2016 450 3 1 4 7 2 5 58 29 21 263 57
Baten Zuidoost-Friesland (CR) 2016 612 4 0 7 6 3 4 79 43 20 376 71
Baten Noord-Drenthe (CR) 2016 725 4 1 8 14 19 12 71 46 40 425 85
Baten Zuidoost-Drenthe (CR) 2016 643 5 1 6 19 38 4 81 40 34 382 35
Baten Zuidwest-Drenthe (CR) 2016 420 3 0 8 8 3 5 48 30 33 251 31
Baten Noord-Overijssel (CR) 2016 1.273 12 2 23 18 8 16 119 83 147 736 108
Baten Zuidwest-Overijssel (CR) 2016 539 6 2 11 2 5 5 59 32 54 306 57
Baten Twente (CR) 2016 2.356 37 2 36 32 24 27 297 147 206 1.297 250
Baten Veluwe (CR) 2016 2.159 26 6 31 11 21 26 177 139 230 1.246 246
Baten Achterhoek (CR) 2016 1.278 10 3 14 11 7 11 114 93 90 772 152
Baten Arnhem/Nijmegen (CR) 2016 2.829 20 4 54 15 24 33 380 144 408 1.561 186
Baten Zuidwest-Gelderland (CR) 2016 672 6 1 12 5 6 10 64 34 77 393 65
Baten Utrecht (CR) 2016 4.207 38 3 88 12 56 43 397 279 577 2.328 384
Baten Kop van Noord-Holland (CR) 2016 1.113 11 1 21 5 20 15 121 91 64 638 125
Baten Alkmaar en omgeving (CR) 2016 813 8 0 20 1 8 11 68 55 104 443 94
Baten IJmond (CR) 2016 496 4 1 10 5 2 5 58 46 29 313 23
Baten Agglomeratie Haarlem (CR) 2016 744 6 2 33 6 10 9 85 55 39 447 53
Baten Zaanstreek (CR) 2016 534 4 0 6 2 6 2 66 47 35 313 54
Baten Groot-Amsterdam (CR) 2016 8.453 71 24 575 158 88 64 765 468 1.454 3.403 1.385
Baten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2016 690 7 1 12 3 4 10 83 63 69 399 39
Baten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2016 1.472 11 3 24 9 11 20 132 95 127 777 263
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2016 3.611 21 2 77 87 59 33 546 196 195 1.910 486
Baten Delft en Westland (CR) 2016 783 6 1 8 26 6 9 96 64 87 401 82
Baten Oost-Zuid-Holland (CR) 2016 1.069 7 1 25 6 8 14 82 88 142 569 125
Baten Groot-Rijnmond (CR) 2016 6.248 44 11 261 180 86 45 898 423 453 3.344 504
Baten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2016 1.403 13 3 31 22 9 23 138 108 138 774 144
Baten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2016 294 3 0 5 3 2 3 28 29 7 197 17
Baten Overig Zeeland (CR) 2016 1.023 7 1 21 4 5 12 107 77 95 570 124
Baten West-Noord-Brabant (CR) 2016 2.022 21 8 37 9 19 30 256 155 173 1.138 176
Baten Midden-Noord-Brabant (CR) 2016 1.750 18 4 25 12 15 25 173 97 207 892 283
Baten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2016 2.132 18 4 37 26 40 24 184 146 189 1.224 240
Baten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2016 2.606 36 9 51 10 19 44 260 161 265 1.415 336
Baten Noord-Limburg (CR) 2016 930 11 1 10 17 7 8 96 58 68 560 95
Baten Midden-Limburg (CR) 2016 694 6 1 10 15 6 5 76 53 35 425 64
Baten Zuid-Limburg (CR) 2016 2.575 21 4 60 32 19 26 356 161 256 1.414 226
Baten Flevoland (CR) 2016 1.546 11 2 53 11 26 21 178 81 164 810 189
Baten Minder dan 5 000 inwoners 2016 72 1 0 1 0 8 2 2 5 7 38 7
Baten 5 000 tot 10 000 inwoners 2016 445 7 0 3 3 1 4 35 37 53 268 34
Baten 10 000 tot 20 000 inwoners 2016 4.076 41 7 47 49 28 46 346 328 328 2.435 420
Baten 20 000 tot 50 000 inwoners 2016 17.626 172 22 207 148 135 201 1.624 1.361 1.654 10.162 1.941
Baten 50 000 tot 100 000 inwoners 2016 10.921 106 18 190 113 114 134 1.302 744 961 6.255 984
Baten 100 000 tot 150 000 inwoners 2016 6.684 50 10 157 110 98 78 812 373 692 3.608 697
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2016 10.048 103 25 257 68 161 148 1.371 550 927 5.387 1.050
Baten 250 000 inwoners of meer 2016 15.037 84 34 906 353 216 88 1.861 816 1.871 6.752 2.056
Lasten Nederland 2016 64.908 3.432 1.836 4.649 1.001 2.888 4.963 23.845 4.909 7.180 2.524 7.680
Lasten Noord-Nederland (LD) 2016 6.595 318 141 383 84 341 517 2.783 505 479 380 664
Lasten Oost-Nederland (LD) 2016 12.651 743 323 718 123 548 969 4.945 890 1.532 446 1.414
Lasten West-Nederland (LD) 2016 32.952 1.648 1.002 2.768 620 1.507 2.432 11.137 2.557 3.787 1.279 4.215
Lasten Zuid-Nederland (LD) 2016 12.709 723 370 780 173 492 1.044 4.981 957 1.382 419 1.387
Lasten Groningen (PV) 2016 2.488 96 51 128 20 119 200 1.091 206 144 194 238
Lasten Friesland (PV) 2016 2.318 134 51 169 39 101 166 967 164 155 136 237
Lasten Drenthe (PV) 2016 1.789 88 39 87 25 120 152 725 134 180 51 189
Lasten Overijssel (PV) 2016 4.168 255 103 215 34 174 327 1.680 301 481 146 452
Lasten Flevoland (PV) 2016 1.546 83 38 125 22 84 118 555 97 186 33 205
Lasten Gelderland (PV) 2016 6.938 405 182 379 68 290 525 2.710 493 864 267 757
Lasten Utrecht (PV) 2016 4.207 231 127 321 33 219 342 1.397 341 573 160 461
Lasten Noord-Holland (PV) 2016 12.843 587 377 1.187 231 558 899 3.759 950 1.664 554 2.077
Lasten Zuid-Holland (PV) 2016 14.586 756 459 1.165 341 683 1.076 5.486 1.143 1.347 541 1.591
Lasten Zeeland (PV) 2016 1.316 74 40 95 15 47 115 494 122 203 25 87
Lasten Noord-Brabant (PV) 2016 8.510 496 255 535 101 356 724 3.200 641 889 284 1.029
Lasten Limburg (PV) 2016 4.199 227 115 245 73 136 320 1.782 317 493 135 358
Lasten Oost-Groningen (CR) 2016 604 28 13 37 3 48 47 283 44 27 14 59
Lasten Delfzijl en omgeving (CR) 2016 190 11 5 15 1 8 17 76 16 14 4 23
Lasten Overig Groningen (CR) 2016 1.694 57 33 76 16 64 135 731 146 104 176 156
Lasten Noord-Friesland (CR) 2016 1.256 82 29 95 28 57 90 562 83 93 42 95
Lasten Zuidwest-Friesland (CR) 2016 450 31 11 42 4 17 37 161 33 33 29 51
Lasten Zuidoost-Friesland (CR) 2016 612 21 11 31 7 27 39 244 48 28 64 91
Lasten Noord-Drenthe (CR) 2016 725 36 15 33 5 44 64 274 53 75 16 111
Lasten Zuidoost-Drenthe (CR) 2016 643 34 14 28 16 56 44 284 46 51 19 52
Lasten Zuidwest-Drenthe (CR) 2016 420 18 10 26 4 20 43 167 36 53 16 26
Lasten Noord-Overijssel (CR) 2016 1.273 80 32 73 7 59 107 489 92 140 45 150
Lasten Zuidwest-Overijssel (CR) 2016 539 24 15 33 2 22 46 216 38 66 15 62
Lasten Twente (CR) 2016 2.356 151 56 109 25 93 174 975 171 275 86 241
Lasten Veluwe (CR) 2016 2.159 133 62 120 17 94 169 768 166 247 100 282
Lasten Achterhoek (CR) 2016 1.278 91 30 64 19 48 94 504 108 113 56 150
Lasten Arnhem/Nijmegen (CR) 2016 2.829 121 67 153 27 114 217 1.210 174 424 88 233
Lasten Zuidwest-Gelderland (CR) 2016 672 59 23 42 6 34 44 227 44 79 23 92
Lasten Utrecht (CR) 2016 4.207 231 127 321 33 219 342 1.397 341 573 160 461
Lasten Kop van Noord-Holland (CR) 2016 1.113 98 39 76 7 52 100 392 104 79 28 138
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Functies in mln euro
De beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is een aggregatie van de indeling volgens de Ministeriële Regeling Informatie voor derden, zijnde de regelgeving voor de enquête Informatie voor Derden (Iv3) die ten grondslag ligt aan deze tabel.
Totaal functies in mln euro
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 0 Algemeen bestuur. Onder deze hoofdfunctie vallen de Iv3-functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie). De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Bestuursorganen.
De onderdelen van de gemeente die gezamenlijk de gemeente besturen en daarmee vorm geven aan de lokale democratie: de gemeenteraad en raadscommissies, het college van burgemeester en wethouders, bestuurscommissies en dergelijke. Zaken op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting (de zogeheten 'piofah'-functies) behoren niet tot deze functie Bestuursorganen.

- Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders.
Ondersteunende taken en diensten aan het college van burgemeester en wethouders bij de uitoefening van de bestuurstaken. Deze ondersteunende diensten en taken omvatten onder andere: de betrokken onderdelen van het ambtelijk apparaat (de ambtenaren), de gemeentesecretaris, secretariaat en voorlichting, de opstelling van de begroting voor de gemeentelijke producten en van de realisatie van die producten.

- Burgerzaken.
De inrichting en organisatie van de burgerlijke stand, de organisatie en onderhoud van het bevolkingsregister, de directe dienstverlening aan de burger - zoals de afgifte van reisdocumenten (paspoorten) en rijbewijzen, verwerking van geboorteaangiften, huwelijkssluitingen, enzovoorts -, de organisatie van verkiezingen en referenda, straatnaamgeving en huisnummering, enzovoorts. Secretarieleges - die (van de burger) geheven worden als vergoeding voor de hierboven bedoelde dienstverlening aan de burger - vallen niet onder deze functie, maar onder de functie Baten secretarieleges burgerzaken.

- Baten secretarieleges burgerzaken.
De vergoeding die de burger betaalt voor de directe dienstverlening aan hem/haar (zie de functie Burgerzaken) en de afdracht van rijksleges aan de centrale overheid, die namens die centrale overheid van de burger worden geheven: bijvoorbeeld op de afgifte van paspoorten en rijbewijzen.

- Bestuurlijke samenwerking.
De samenwerking op algemeen bestuurlijk gebied met mede-overheden, zoals met buurgemeenten, de provincie, met de grote samenwerkingsverbanden rondom (groot)stedelijke agglomeraties, maar ook internationaal. De samenwerkingsverbanden van (groot)stedelijke agglomeraties heten plusregio's - voorheen: kaderwetgebieden - en zijn gevormd op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

- Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
De ondersteunende taken en diensten aan de gemeenteraad en de rekenkamerfunctie. De ondersteunende diensten en taken omvatten onder andere: de betrokken ambtenaren, de raadsgriffier, secretariaat en voorlichting, de opstelling van de begroting voor de gemeentelijke programma's en van de realisatie van die programma's. De rekenkamerfunctie betreft het onderzoek van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Voor het uitoefenen van de rekenkamerfunctie kan een afzonderlijke eenheid - de rekenkamer - zijn ingesteld.
Openbare orde en veiligheid
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 1 Openbare orde en veiligheid. Onder deze hoofdfunctie vallen de Iv3-functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Brandweer en rampenbestrijding.
De reguliere uitoefening van de taken van de brandweer en de beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen (in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden). Het gaat hierbij om: taken van de gemeentelijke brandweer, de intergemeentelijke (bestuurlijke) samenwerking binnen een regionale brandweer, handhaving van de brandveiligheid, voorzieningen als brandkranen en -putten, rampenbestrijding en rampenplannen, voorlichting aan het publiek, enzovoorts.

- Openbare orde en veiligheid.
Het voorzien in politiezorg in aanvulling op die van de regionale politiekorpsen; het geldelijk bijdragen aan politiezorg van de regionale politiekorpsen voor speciale projecten; stadswachten; criminaliteitspreventie; dierenbescherming; het reddingswezen; handhavingstaken op het gebied van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet wapens en munitie en het rijtijdenbesluit; explosievenopsporing en -opruiming (t/m 2010); en dergelijke. Met ingang van het verslagjaar 2011 is de explosievenopsporing en -opruiming opgenomen onder de functie Opsporing en ruiming conventionele explosieven.

- Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Deze functie is van toepassing met ingang van het verslagjaar 2011, in de jaren daarvoor werd de functie Openbare orde en veiligheid gebruikt. Op deze functie moeten de kosten van vooronderzoek, van opsporing, van preventieve maatregelen, van spoedvoorzieningen en van grondwerkzaamheden in verband met de ruiming van explosieven worden geboekt. De bijdragen die gemeenten van het Rijk ontvangen ter dekking van de kosten moeten worden verantwoord op de functie Uitkering gemeentefonds.
Verkeer, vervoer en waterstaat
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De functie is uitgesplitst naar Wegen en verkeer, Openbaar vervoer, Parkeren en Havens, luchtvaart en waterstaat.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De functie is uitgesplitst naar Wegen en verkeer, Openbaar vervoer, Parkeren en Havens, luchtvaart en waterstaat.
Economische zaken
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 3 Economische zaken. Onder deze hoofdfunctie vallen de Iv3-functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij. De definities van deze Iv3-functies zijn als volgt:

- Handel en ambacht.
De bevordering van handel en ambacht, zoals op het gebied van: straatmarkten (inclusief verhuur van kramen en de functie van marktmeester), openbare verkopingen (veilingen, veemarkthallen, visafslag en eiermijn), accommodaties voor handel en ambacht (zoals kiosken, winkelpanden, horecabedrijven, havenloodsen, pakhuizen, multifunctionele accommodaties zoals een congresgebouw, enzovoorts), beurzen (koopmans-, jaar- en middenstandsbeurzen) en winkelweken, het ijken van maten en gewichten en andere vormen van standaardisatie, enzovoorts. Subsidiëring van economisch-technologische instituten, van handel bevorderende instanties en in deze sector actieve bedrijven, valt ook onder deze functie. Dit geldt ook voor activiteiten op het gebied van financiële instellingen (borgstellingsfondsen voor de middenstand, volkskredietbank, enzovoorts). Tot en met 2007 zijn de opbrengsten van de marktgelden op deze functie verantwoord. Vanaf 2008 vallen de opbrengsten van de marktgelden onder de functie Baten marktgelden (zie de toelichting bij die functie).
Vanaf verslagjaar 2015 is Iv3-functie Industrie komen te vervallen en zijn de baten en lasten van deze functie ondergebracht bij Handel, ambacht en industrie. Zie hieronder voor de definitie van Industrie.

- Baten marktgelden.
De baten uit retributies die verschuldigd zijn door hen die een standplaats (op een gewoonlijk periodiek gehouden markt) op een marktplaats innemen. Dit zijn de dag- of weekmarkten waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar ook de veemarkten. De functie bestaat sinds 2008. Voordien zijn de opbrengsten marktgelden verantwoord op de functie Handel en ambacht.

- Industrie.
De bevordering van industrie door: activiteiten bij de ontwikkeling van industrieterreinen en industriegebouwen, samenwerking met industriebanken (maatschappijen ter bevordering van de economische structuur in een regio), deelnemingen in industriële bedrijven en bouwondernemingen. Ook de winning van zand en grind door de gemeente zelf en de concessieverlening voor winning hiervan aan andere partijen, vallen onder deze functie.
Vanaf verslagjaar 2015 is deze Iv3-functie komen te vervallen en opgenomen in Iv3-functie Handel, ambacht en Industrie.

- Nutsbedrijven.
Elektriciteit-, gas-, drinkwater- en warmtevoorziening en centrale antenne inrichtingen. Ook deelnemingen van de gemeente in bedrijven die zich met deze activiteiten bezighouden, behoren tot deze functie.

- Agrarische productie en ontginning.
Gemeentelijke agrarische bedrijven en gemeentesubsidies aan (particuliere) agrarische bedrijven. Ook ontginning door de gemeente (gemeentelijke ontginningswerken) behoort tot deze functie. Gemeentelijke agrarische bedrijven zijn bijvoorbeeld een (gemeentelijk) landbouwbedrijf, tuinbouwcentrum of bosbedrijf. Subsidies aan agrarische bedrijven betreffen bijvoorbeeld proeftuinen, (pluimvee) proefbedrijven en de bijenteelt.

- Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Activiteiten op het gebied van agrarische zaken die niet tot de functie Agrarische productie en ontginning behoren, de jacht en visserij. De activiteiten omvatten: bescherming van gewassen (zoals tegen plantenziekten, insecten); land- en tuinbouwvoorlichting; veterinair toezicht; slachthuizen en destructiebedrijven; tentoonstellingen op het gebied van veeteelt, visserij, land- en tuinbouw; financiering van een eventuele vissersvloot; verbetering van de visstand; enzovoorts. Jacht- en visrechten (vergoedingen voor jachtactiviteiten op gemeentegrond en vissen in gemeentewateren) vallen niet onder deze functie, maar onder de functie waar de betrokken gemeentegrond of het betrokken viswater (administratief) toe behoort.
Onderwijs
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs. De functie is uitgesplitst naar Huisvesting en Overig.
Totaal onderwijs
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs. De functie is uitgesplitst naar Huisvesting en Overig.
Cultuur en recreatie
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie. De functie is uitgesplitst naar Recreatie en natuur, Sport en Kunst, bibliotheken en overig.
Totaal cultuur en recreatie
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie. De functie is uitgesplitst naar Recreatie en natuur, Sport en Kunst, bibliotheken en overig.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De functie is uitgesplitst naar Inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Jeugd en WMO en Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Totaal sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. De functie is uitgesplitst naar Inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Jeugd en WMO en Vreemdelingen, tehuizen en kinderopvang.
Volksgezondheid en milieu
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu.
Uitzondering is de Iv3 functie Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo). Met ingang van 2015 is deze functie komen te vervalen en zijn de baten en lasten van deze functie opgenomen onder functies die vallen onder Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor vergelijkbaarheid is deze functie daarom in de tabel gerekend tot Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening - Jeugd en Wmo.
De functie is uitgesplitst naar Volksgezondheid, Afvalverwijdering en -verwerking, Riolering en Overig.
Totaal volksgezondheid en milieu
De afbakening van deze functie komt vrijwel overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu.
Uitzondering is de Iv3 functie Centra voor jeugd en gezin (onderdeel Wmo). Met ingang van 2015 is deze functie komen te vervalen en zijn de baten en lasten van deze functie opgenomen onder functies die vallen onder Iv3-hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor vergelijkbaarheid is deze functie daarom in de tabel gerekend tot Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening - Jeugd en Wmo.
De functie is uitgesplitst naar Volksgezondheid, Afvalverwijdering en -verwerking, Riolering en Overig.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 4 Onderwijs. De functie is uitgesplitst naar Bouwgrondexploitatie en Overig.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De functie is uitgesplitst naar Bouwgrondexploitatie en Overig.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
De afbakening van deze functie komt grotendeels overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de Iv3-functies die betrekking hebben op het toevoegen en/of onttrekken aan reserves.
De functie is uitgesplitst naar Uitkeringen Gemeentefonds, Onroerende zaakbelasting, Geldleningen en uitzettingen en Overige baten en lasten.
Totaal financiering en alg. dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
De afbakening van deze functie komt grotendeels overeen met die van Iv3-hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de Iv3-functies die betrekking hebben op het toevoegen en/of onttrekken aan reserves.
De functie is uitgesplitst naar Uitkeringen Gemeentefonds, Onroerende zaakbelasting, Geldleningen en uitzettingen en Overige baten en lasten.
Mutatie reserves
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-functies Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9, Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein en Resultaat van de rekening van baten en lasten. De functie is uitgesplitst naar Resultaat van de rekening en Toevoeging/onttrekking reserves.
Totaal mutatie reserves
De afbakening van deze functie komt overeen met die van Iv3-functies Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9, Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein (deze functie is met ingang van 2016 vervallen) en Resultaat van de rekening van baten en lasten. De functie is uitgesplitst naar Resultaat van de rekening en Toevoeging/onttrekking reserves.