Zoekresultaten

3263 resultaten voor thuiswonend kind
3263 resultaten voor thuiswonend kind

Pagina 1 van 131

Thuiswonend kind

Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.

Overig

Kinderen eenouderhuishoudens wonen drie keer zo vaak in meergezinswoning

Op 1 januari 2021 woonde ruim een derde van de minderjarigen in eenouderhuishoudens in een meergezinswoning, zoals een appartement of een beneden- of bovenwoning. Dat is drie keer zo vaak als...

Artikelen

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio

Cijfers

Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021

Deze publicatie bevat gegevens over het type woning en het type eigendom van woningen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar, uitgesplitst naar type huishouden, stedelijkheid, en gemeente, en...

Cijfers

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond

Levend geboren kinderen naar samenstelling van het huishouden, migratieachtergrond van het kind

Cijfers

1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind

In 2021 maakten 891 duizend mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209 duizend). Dat betekent dat 6,6 procent van...

Artikelen

Hoe verdelen mannen en vrouwen de zorg voor kinderen?

Hoe verdelen mannen en vrouwen de zorg voor kinderen?

FAQ's

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2022-2070

Huishoudensprognose; Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, leeftijd referentiepersoon

Cijfers

Levend geboren kinderen; migratieachtergrond moeder en leeftijd moeder

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.

Cijfers

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Echtscheiding en van echt scheidende personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Cijfers

Meerpersoonshuishouden met kinderen

Particulier huishouden bestaande uit één of twee ouders met ten minste één thuiswonend kind (en mogelijk ook overige leden).

Overig

Minder overgewicht en obesitas onder kinderen met hoogopgeleide ouders

In 2018 tot en met 2021 had 12 procent van de kinderen van 2 tot 12 jaar overgewicht en 3 procent ernstig overgewicht (obesitas). 6 procent van de kinderen tot 12 jaar werd blootgesteld aan...

Artikelen

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2019

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Publicaties

Huishouden met paar met kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een paar met ten minste één thuiswonend kind (en met mogelijk ook overige leden).

Overig

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Cijfers

Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag

In 2021 werd voor ruim 1 miljoen kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag stijgt sinds 2015, wel vlakt de groei de laatste jaren af. De buitenschoolse...

Artikelen

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen Geslacht, leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Cijfers

Eenoudergezin met minimaal een minderjarig kind

Particulier huishouden bestaande uit één ouder met ten minste één minderjarig thuiswonend kind, zonder verdere overige leden.

Overig

Paar met minimaal een minderjarig kind

Particulier huishouden bestaande uit een paar met ten minste één minderjarig thuiswonend kind, zonder verdere overige leden.

Overig

Meer mensen willen verhuizen maar kunnen geen woning vinden

In 2021 zei 6 procent dat ze wel wilden verhuizen maar niets konden vinden, ruim 2 keer zo veel als in 2015. Bij thuiswonende jongeren en alleenwonenden onder de veertig was dat ruim 1 op de 10.

Artikelen

Overig meerpersoonshuishouden met kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een eenoudergezin of paar met uitsluitend meerderjarige thuiswonende kinderen, of uit een eenoudergezin of paar met minderjarige thuiswonende kinderen en met...

Overig

Paar zonder kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen en zonder overige leden.

Overig

Meerpersoonshuishouden zonder kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een huishouden zonder thuiswonende kinderen, maar met mogelijk overige leden van het huishouden.

Overig

Overig meerpersoonshuishouden zonder kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen met overige leden of particulier huishouden met uitsluitend overige leden.

Overig

Huishouden met paar zonder kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een paar zonder thuiswonende kinderen (en met mogelijk ook overige leden).

Overig