Auteur: Lonneke van den Berg (NIDI), Kirsten van Houdt en Ruben van Gaalen

De groeiende groep jongvolwassen thuiswonenden

Kenmerken van blijvers en terugkeerders tussen 2011 en 2021

Over deze publicatie

In dit artikel staat de trend in thuis wonen, uit huis gaan en terugkeren naar het ouderlijk huis onder 18- tot 31-jarigen in de periode 2011 tot 2021 centraal. De focus hierbij ligt op de samenstelling van de verschillende groepen: welke kenmerken hebben jongvolwassenen die uit huis gaan of die juist nog bij hun ouders wonen? Tussen 2011 en 2021 steeg het percentage thuiswonende 18- tot 31-jarigen van 50 naar 55 procent onder mannen en van 37 tot 44 procent onder vrouwen. Er was een stijging onder alle leeftijden en onder zowel studenten als werkenden. Thuiswonenden zijn steeds vaker werkenden, 20 procent heeft een vast contract. Het percentage jongvolwassenen dat terug naar huis gaat, is juist gedaald. Dit kan grotendeels verklaard worden doordat jongeren op latere leeftijd uit huis gaan en vaker al werken.