Woonsituatie van thuiswonende minderjarigen in Nederland, 1 januari 2021

geen afbeelding
Deze publicatie bevat gegevens over het type woning en het type eigendom van woningen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar, uitgesplitst naar type huishouden, stedelijkheid, en gemeente, en de oppervlakteklasse van die woningen naar type huishouden, 1 januari 2021.
Maatwerktabellen bij het CBS Nieuwsbericht "Kinderen eenouderhuishoudens wonen drie keer zo vaak in meergezinswoning".
De publicatie is gebaseerd op nieuw onderzoek in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor.