Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind

Aantal huishoudens met minstens één zelfstandige en minstens één kind van jonger dan 18 jaar, 2019-2021.

In de tabel staan aantallen huishoudens met minsten een persoon die zelfstandige is en waarin minstens één kind jonger dan 18 jaar woont. Hierbij wordt verder onderscheid gemaakt naar paren en eenouderhuishoudens.

De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2019 tot en met 2021. De zijn definitief.

Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank