Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

Geslacht Leeftijd moeder (31 december) Kenmerken geboorte Perioden Doodgeboren kinderen: 24 of meer weken (aantal) Doodgeboren kinderen: 28 of meer weken (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 457 351
Totaal mannen en vrouwen Totaal Kind uit meervoudige geboorte 2021 42 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 243 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 154 128
Totaal mannen en vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: derde kind 2021 71 63
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 2 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 2 1
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 40 21
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 1 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 35 16
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 5 4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 119 96
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 8 8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 79 63
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 37 32
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 8 6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 159 123
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 11 10
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 78 55
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 59 47
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 25 24
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 101 82
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 17 15
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 40 32
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 41 35
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 26 21
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 32 25
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 5 4
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 8 2
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 11 9
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 11 11
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 4 3
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Kind uit meervoudige geboorte 2021 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 1 1
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: derde kind 2021 0 0
Mannen Totaal Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 223 175
Mannen Totaal Kind uit meervoudige geboorte 2021 21 17
Mannen Totaal Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 125 93
Mannen Totaal Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 67 56
Mannen Totaal Volgorde uit moeder: derde kind 2021 31 25
Mannen Jonger dan 20 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 0 0
Mannen Jonger dan 20 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 0 0
Mannen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 0 0
Mannen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 0 0
Mannen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 0 0
Mannen 20 tot 25 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 15 8
Mannen 20 tot 25 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 1 0
Mannen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 15 8
Mannen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 1 0
Mannen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 0 0
Mannen 25 tot 30 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 61 50
Mannen 25 tot 30 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 4 4
Mannen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 44 36
Mannen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 16 15
Mannen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 2 0
Mannen 30 tot 35 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 77 61
Mannen 30 tot 35 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 5 5
Mannen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 39 29
Mannen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 24 18
Mannen 30 tot 35 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 15 15
Mannen 35 tot 40 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 51 41
Mannen 35 tot 40 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 8 6
Mannen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 21 18
Mannen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 22 19
Mannen 35 tot 40 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 9 5
Mannen 40 tot 45 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 15 12
Mannen 40 tot 45 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 3 2
Mannen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 5 1
Mannen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 3 3
Mannen 40 tot 45 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 5 5
Mannen 45 jaar of ouder Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 4 3
Mannen 45 jaar of ouder Kind uit meervoudige geboorte 2021 0 0
Mannen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 1 1
Mannen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 1 1
Mannen 45 jaar of ouder Volgorde uit moeder: derde kind 2021 0 0
Vrouwen Totaal Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 234 176
Vrouwen Totaal Kind uit meervoudige geboorte 2021 21 20
Vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 118 77
Vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 87 72
Vrouwen Totaal Volgorde uit moeder: derde kind 2021 40 38
Vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 2 1
Vrouwen Jonger dan 20 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 0 0
Vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 2 1
Vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 0 0
Vrouwen Jonger dan 20 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 0 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 25 13
Vrouwen 20 tot 25 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 0 0
Vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 20 8
Vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 4 4
Vrouwen 20 tot 25 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 1 1
Vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit enkelvoudige geboorte 2021 58 46
Vrouwen 25 tot 30 jaar Kind uit meervoudige geboorte 2021 4 4
Vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: eerste kind 2021 35 27
Vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: tweede kind 2021 21 17
Vrouwen 25 tot 30 jaar Volgorde uit moeder: derde kind 2021 6 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over doodgeboren kinderen na een zwangerschapsduur van 24+ weken en 28+ weken. Deze gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd van de moeder en kenmerken van de geboorte (volgorde van geboorte uit de moeder, enkel-of meervoudige geboorte).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2022:
Cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2022 en 2023 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Doodgeboren kinderen: 24 of meer weken
Doodgeboren kinderen waarbij de zwangerschapsduur gelijk is aan, of langer is dan 24 weken.

Doodgeboren kind
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Voor 105 doodgeborenen in 1995 ontbraken bij de berichtgeving aan het CBS de demografische kenmerken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verdeling daarvan afwijkt van die van de wel bekende gevallen. De som van de doodgeborenen naar de diverse kenmerken is in 1995 daardoor niet gelijk aan het totaal aantal doodgeborenen.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Doodgeboren kinderen: 28 of meer weken
Doodgeboren kinderen waarbij de zwangerschapsduur gelijk is aan, of langer is dan 28 weken.

Doodgeboren kind
Kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).

Voor 85 doodgeborenen in 1995 ontbraken bij de berichtgeving aan het CBS de demografische kenmerken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de verdeling daarvan afwijkt van die van de wel bekende gevallen. De som van de doodgeborenen naar de diverse kenmerken is in 1995 daardoor niet gelijk aan het totaal aantal doodgeborenen.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.