Nationale Rekeningen 2009; Productie, verbruik, inkomensvorming

Nationale Rekeningen 2009; Productie, verbruik, inkomensvorming

Classificaties Perioden Productie (mln euro) Intermediair verbruik (mln euro) Bruto toegevoegde waarde TW basisprijzen (mln euro) Bruto toegevoegde waarde TW basisprijzen (volumemutaties) (%) Bruto toegevoegde waarde TW basisprijzen (volume indexcijfers) (2000 = 100) Bruto toegevoegde waarde TW basisprijzen (prijsniveau 2000) (mln euro) Bruto toegevoegde waarde TW marktprijzen (mln euro)
Macrototaal 2009* 1.092.462 582.843 509.619 -3,4 113,4 423.533 571.979
Totaal bedrijfstakken 2009* 1.091.179 581.560 509.619 -3,4 113,4 423.533 523.353
Landbouw, bosbouw en visserij 2009* 26.084 17.286 8.798 2,7 110,7 10.927 8.663
Delfstoffenwinning 2009* 20.021 4.810 15.211 -7,1 92,4 8.406 15.211
Industrie 2009* 247.143 183.056 64.087 -8,8 102,0 59.220 71.365
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2009* 56.925 42.036 14.889 0,5 111,5 11.033 17.213
Textiel- en lederindustrie 2009* 3.485 2.450 1.035 -12,1 73,7 983 1.035
Papierindustrie 2009* 4.944 3.681 1.263 -11,1 93,5 1.451 1.262
Uitgeverijen en drukkerijen 2009* 13.125 7.353 5.772 -6,1 85,8 4.939 5.769
Aardolie-industrie 2009* 27.444 25.999 1.445 2,6 144,3 2.060 6.413
Chemische basisproductenindustrie 2009* 31.246 25.562 5.684 -1,4 146,1 7.884 5.692
Chemische eindproductenindustrie 2009* 12.469 9.171 3.298 -7,2 123,4 3.728 3.294
Rubber- en kunststofindustrie 2009* 6.353 4.220 2.133 -10,8 103,2 1.902 2.133
Basismetaalindustrie 2009* 6.160 4.501 1.659 -23,8 92,8 1.859 1.659
Metaalproductenindustrie 2009* 17.601 11.782 5.819 -14,2 103,3 4.904 5.819
Machine-industrie 2009* 19.016 12.930 6.086 -15,1 99,6 4.935 6.086
Elektrotechnische industrie 2009* 18.218 14.469 3.749 -12,7 71,5 4.045 3.676
Transportmiddelenindustrie 2009* 11.801 9.185 2.616 -31,3 79,8 2.565 2.675
Overige industrie 2009* 18.356 9.717 8.639 -10,4 93,5 6.804 8.639
Energie- en waterleidingbedrijven 2009* 38.342 26.604 11.738 0,3 132,2 6.662 15.887
Bouwnijverheid 2009* 82.777 52.074 30.703 -4,2 101,5 21.236 30.671
Burgerlijke- en utiliteitsbouw 2009* 40.299 27.470 12.829 -6,2 102,2 8.480 12.827
Grond-, water- en wegenbouw 2009* 16.798 11.151 5.647 4,2 102,8 4.352 5.623
Overige bouwnijverheid 2009* 25.680 13.453 12.227 -5,8 100,1 8.403 12.221
Handel, horeca en reparatie 2009* 129.357 57.948 71.409 -6,9 115,1 68.541 73.119
Autohandel en -reparatie 2009* 15.436 7.706 7.730 -10,3 92,2 5.992 7.730
Groothandel 2009* 66.774 28.906 37.868 -7,2 132,9 39.638 39.589
Detailhandel en reparatie 2009* 29.377 12.496 16.881 -3,9 111,0 17.392 16.881
Horeca 2009* 17.770 8.840 8.930 -7,8 81,7 6.185 8.919
Vervoer, opslag en communicatie 2009* 72.521 40.454 32.067 -5,6 124,8 33.242 30.485
Vervoer over land 2009* 19.858 8.926 10.932 -5,2 101,0 9.388 9.277
Vervoer over water 2009* 5.208 3.839 1.369 -9,3 134,3 2.162 1.353
Vervoer door de lucht 2009* 7.477 6.919 558 -11,3 105,5 2.483 659
Dienstverlening t.b.v. Vervoer 2009* 16.609 8.520 8.089 -7,9 118,3 5.896 8.078
Post en telecommunicatie 2009* 23.369 12.250 11.119 -3,0 159,8 13.419 11.118
Financiële en zakelijke dienstverlening 2009* 263.932 120.472 143.460 -3,1 116,2 118.314 146.145
Banken 2009* 51.092 26.880 24.212 -1,9 164,2 21.032 24.212
Verzekeringswezen en pensioenfondsen 2009* 18.495 10.030 8.465 0,4 109,1 6.359 9.306
Financiële hulpactiviteiten 2009* 7.571 2.031 5.540 -4,2 119,4 4.822 5.540
Verhuur van en handel in onroerend goed 2009* 61.740 27.663 34.077 0,1 106,3 33.026 34.009
Verhuur van roerende goederen 2009* 9.051 4.280 4.771 -7,5 96,7 4.029 4.772
Computerservicebureaus e.d. 2009* 19.972 8.517 11.455 -3,9 128,7 9.468 11.455
Speur- en ontwikkelingswerk 2009* 4.475 2.110 2.365 1,9 126,0 1.939 1.616
Juridische - en economische dienstverl. 2009* 36.681 16.966 19.715 -2,7 102,3 13.398 22.399
Architecten- en ingenieursbureaus 2009* 13.559 6.805 6.754 -2,0 115,3 4.985 6.737
Reclamebureaus 2009* 5.695 3.947 1.748 -11,8 67,6 1.437 1.748
Uitzendbureaus e.d. 2009* 18.047 2.924 15.123 -12,8 120,1 11.477 15.123
Zakelijke dienstverlening n.e.g. 2009* 17.554 8.319 9.235 -2,6 122,0 7.180 9.228
Overheid 2009* 101.240 39.444 61.796 1,3 108,2 44.662 61.796
Overheidsbestuur en sociale verzekering 2009* 62.558 29.262 33.296 2,9 115,0 25.786 33.296
Defensie 2009* 7.646 3.234 4.412 -0,4 96,7 3.535 4.412
Gesubsidieerd onderwijs 2009* 31.036 6.948 24.088 -0,6 101,5 15.418 24.088
Zorg en overige dienstverlening 2009* 109.762 39.412 70.350 2,7 126,5 52.075 70.011
Gezondheidszorg en welzijnszorg 2009* 68.557 18.059 50.498 3,9 134,2 36.562 50.362
Milieudienstverlening 2009* 8.939 5.586 3.353 4,5 120,0 2.824 3.430
Cultuur, sport en recreatie 2009* 18.679 11.483 7.196 -0,7 119,1 5.808 6.945
Particuliere huishoudens met personeel 2009* 2.235 - 2.235 0,1 106,3 1.590 2.235
Overige dienstverlening n.e.g. 2009* 11.352 4.284 7.068 -2,2 99,9 5.186 7.039
Niet naar bedrijfstakken, totaal 2009* 1.283 1.283 48.626
Goederen en diensten n.e.g. 2009* 1.283 1.283
Toegerekende btw 2009* 42.845
Verschil toegerekende/afgedragen btw 2009*
Belastingen op invoer (exclusief btw) 2009* 5.785
Subsidies op invoer 2009* -4
Totaal sectoren (=macrototaal) 2009* 1.092.462 582.843 509.619 -3,4 113,4 423.533 571.979
Niet-financiële vennootschappen 2009* 748.453 426.732 321.721 -4,4 113,1 268.259
Financiële instellingen 2009* 75.364 38.706 36.658 -4,9 134,4 29.579
Overheid 2009* 120.408 47.699 72.709 1,0 107,3 53.219
Huishouden 2009* 142.179 66.354 75.825 -2,6 112,1 70.419
IZW-huishoudens 2009* 6.058 3.352 2.706 0,6 114,9 2.057
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over het macro-economisch productieproces.
Hier worden van verschillende bedrijfseenheden (bedrijfsklassen) en
institutionele eenheden (sectoren) de productie, het verbruik, de toe-
gevoegde waarde en de componenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

De onderwerpen van deze publicatie komen overeen met de tabeltitels uit
het hoofdstuk productie, verbruik en inkomensvorming van de papieren
publicatie Nationale rekeningen. De bedrijfsklassen zijn ingedeeld
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93). De sectoren zijn
ingedeeld volgens het Europees Systeem van rekeningen 1995 (ESR 1995).

Bij een aantal onderwerpen (transacties) tellen de bedragen van de
bedrijfsklassen niet op tot het macrototaal. Dit komt omdat bepaalde
onderdelen van transacties niet naar bedrijfsklassen te verdelen zijn.
De niet naar bedrijfsklassen te verdelen transacties zijn:
- goederen en diensten n.e.g. (niet elders genoemd)
- toegerekende btw
- verschil toegerekende en afgedragen btw
- belastingen op invoer (exclusief btw)
- subsidies op invoer
De aansluitingsposten bij de bedrijfstakken zijn opgenomen in een apart
onderdeel: Niet naar bedrijfstakken.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.


Toelichting onderwerpen

Productie
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Bruto toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw)). De toegevoegde waarde kan, afhankelijk van de
waardering van de productie, worden gewaardeerd tegen basisprijzen en
tegen marktprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
TW basisprijzen
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan
het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair
verbruik (aankoopprijzen).
TW basisprijzen (volumemutaties)
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan
het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair
verbruik (aankoopprijzen).
De cijfers betreffen de volume-groei in procenten van het voorgaande jaar.
TW basisprijzen (volume indexcijfers)
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan
het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair
verbruik (aankoopprijzen).
De cijfers betreffen volume-indexcijfers waarbij 2000 = 100.
TW basisprijzen (prijsniveau 2000)
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen per bedrijfsklasse is gelijk aan
het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair
verbruik (aankoopprijzen).
Hier worden de waardebedragen gegeven in prijzen van een vast basisjaar,
prijsniveau 2000.
TW marktprijzen
De toegevoegde waarde tegen marktprijzen voor de totale economie is het
bruto binnenlands product (bbp).
Het wordt als volgt berekend: In de bedrijfsklassen gevormde bruto
toegevoegde waarde tegen basisprijzen
plus: saldo van productgebonden belastingen en productgebonden subsidies
plus: toegerekende btw (belasting over de toegevoegde waarde)
= bbp (marktprijzen).
De btw en de belastingen en subsidies op invoer worden niet toegerekend
aan bedrijfsklassen. Vandaar dat het bbp tegen marktprijzen niet kan
worden uitgesplitst naar bedrijfsklassen.