Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Geslacht SBI '93 Perioden Banen Werkzame personen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Werkzame personen Doorlopende banen (x 1 000) Banen Werkzame personen Instroom (x 1 000) Banen Werkzame personen Uitstroom (x 1 000) Banen Werkzame personen Saldo van instroom en uitstroom (x 1 000) Banen Werkzame personen Gemiddeld aantal banen (x 1 000) Werkzame perioden Werkzame personen Totaal aantal werkzame perioden (x 1 000) Werkzame perioden Werkzame personen Doorlopende werkzame perioden (x 1 000) Werkzame perioden Werkzame personen Instroom (x 1 000) Werkzame perioden Werkzame personen Uitstroom (x 1 000) Werkzame perioden Werkzame personen Saldo van instroom en uitstroom (x 1 000) Werkzame perioden Werkzame personen Gemiddeld aantal werkzame perioden (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal economische activiteiten 2008* 12.526 6.817 4.002 3.922 80 9.284 10.404 7.329 2.141 2.026 116 8.731
Totaal mannen en vrouwen Landbouw, bosbouw en visserij 2008* 383 216 136 138 -2 277 336 211 105 104 1 255
Totaal mannen en vrouwen Delfstoffenwinning 2008* 9 6 2 1 0 8 8 7 1 1 0 8
Totaal mannen en vrouwen Industrie 2008* 1.129 797 204 203 2 961 1.023 850 100 110 -10 938
Totaal mannen en vrouwen Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008* 171 110 38 39 0 138 153 119 21 22 -1 135
Totaal mannen en vrouwen Textiel- en lederindustrie 2008* 27 19 5 5 0 23 24 20 3 3 -1 22
Totaal mannen en vrouwen Papierindustrie 2008* 24 18 3 4 -1 21 22 19 1 2 -1 21
Totaal mannen en vrouwen Uitgeverijen en drukkerijen 2008* 118 75 27 28 -1 96 97 77 12 13 -1 87
Totaal mannen en vrouwen Aardolie-industrie 2008* 8 6 1 1 0 7 7 6 0 0 0 7
Totaal mannen en vrouwen Chemische basisproductenindustrie 2008* 34 27 4 4 0 30 32 29 2 2 0 30
Totaal mannen en vrouwen Chemische eindproductenindustrie 2008* 42 31 6 7 -1 36 39 34 2 3 -1 36
Totaal mannen en vrouwen Rubber- en kunststofindustrie 2008* 42 29 8 8 0 35 38 31 4 4 -1 35
Totaal mannen en vrouwen Basismetaalindustrie 2008* 25 20 3 3 0 22 23 21 1 2 -1 22
Totaal mannen en vrouwen Metaalproductenindustrie 2008* 125 85 25 24 1 105 113 92 13 14 -1 103
Totaal mannen en vrouwen Machine-industrie 2008* 116 80 23 20 3 98 104 88 10 10 0 96
Totaal mannen en vrouwen Elektrotechnische industrie 2008* 101 71 17 18 0 86 92 78 8 9 -1 85
Totaal mannen en vrouwen Transportmiddelenindustrie 2008* 61 43 11 10 1 52 56 47 5 6 -1 52
Totaal mannen en vrouwen Overige industrie 2008* 236 183 32 31 1 210 223 190 19 19 -1 207
Totaal mannen en vrouwen Energie- en waterleidingbedrijven 2008* 36 27 6 4 2 32 33 31 1 2 0 32
Totaal mannen en vrouwen Bouwnijverheid 2008* 602 412 121 113 8 512 547 441 65 66 -1 498
Totaal mannen en vrouwen Burgerlijke en utiliteitsbouw 2008* 227 156 45 43 2 194 207 165 26 26 -1 188
Totaal mannen en vrouwen Grond-, water- en wegenbouw 2008* 104 69 22 21 1 87 94 75 12 12 0 85
Totaal mannen en vrouwen Overige bouwnijverheid 2008* 271 186 54 49 4 231 246 202 27 27 0 226
Totaal mannen en vrouwen Handel, horeca en reparatie 2008* 2.615 1.277 907 887 20 1.858 2.209 1.395 562 506 55 1.760
Totaal mannen en vrouwen Handel 2008* 2.022 1.084 613 592 21 1.510 1.757 1.180 389 346 43 1.445
Totaal mannen en vrouwen Autohandel en -reparatie 2008* 209 127 51 50 2 168 181 139 27 24 2 161
Totaal mannen en vrouwen Groothandel 2008* 682 414 174 165 8 545 594 454 89 89 -1 523
Totaal mannen en vrouwen Detailhandel en reparatie 2008* 1.131 542 387 377 11 797 982 587 273 232 41 761
Totaal mannen en vrouwen Horeca 2008* 594 193 294 296 -1 349 452 215 173 161 12 315
Totaal mannen en vrouwen Vervoer, opslag en communicatie 2008* 648 389 165 168 -3 511 549 416 82 85 -3 482
Totaal mannen en vrouwen Vervoer over land 2008* 281 168 72 71 1 223 238 180 35 36 -1 210
Totaal mannen en vrouwen Vervoer over water 2008* 34 20 9 10 -2 28 27 19 5 6 -1 24
Totaal mannen en vrouwen Vervoer door de lucht 2008* 37 30 4 4 1 33 35 31 2 2 0 33
Totaal mannen en vrouwen Dienstverlening t.b.v. vervoer 2008* 139 80 39 38 1 108 119 90 18 19 -1 104
Totaal mannen en vrouwen Post en telecommunicatie 2008* 158 91 42 45 -4 119 130 96 21 21 0 111
Totaal mannen en vrouwen Financiële en zakelijke dienstverlening 2008* 3.423 1.267 1.613 1.609 4 2.089 2.614 1.459 862 805 57 1.934
Totaal mannen en vrouwen Financiële instellingen 2008* 346 237 65 69 -4 293 310 255 31 36 -5 284
Totaal mannen en vrouwen Banken 2008* 186 135 29 33 -4 162 170 142 16 18 -2 157
Totaal mannen en vrouwen Verzekeringswezen en pensioenfondsen 2008* 66 47 11 10 1 58 61 54 4 4 -1 58
Totaal mannen en vrouwen Financiële hulpactiviteiten 2008* 94 54 25 26 -1 73 79 60 11 13 -2 69
Totaal mannen en vrouwen Zakelijke dienstverlening 2008* 3.077 1.030 1.548 1.540 8 1.796 2.304 1.204 832 770 62 1.650
Totaal mannen en vrouwen Verhuur van en handel in onroerend goed 2008* 115 71 29 28 1 93 97 76 13 13 -1 87
Totaal mannen en vrouwen Verhuur van roerende goederen 2008* 40 21 13 12 1 30 33 23 6 6 0 28
Totaal mannen en vrouwen Computerservicebureaus e.d. 2008* 218 128 58 49 8 175 182 145 24 20 4 165
Totaal mannen en vrouwen Speur- en ontwikkelingswerk 2008* 48 29 13 12 1 38 41 32 6 5 0 36
Totaal mannen en vrouwen Juridische en economische dienstverl. 2008* 470 264 144 127 17 366 390 290 68 61 6 338
Totaal mannen en vrouwen Architecten- en ingenieursbureaus 2008* 159 99 40 34 6 130 136 107 19 17 2 122
Totaal mannen en vrouwen Reclamebureaus 2008* . . . . . 85 . . . . . 74
Totaal mannen en vrouwen Uitzendbureaus e.d. 2008* 1.439 154 1.024 1.054 -30 567 976 248 579 534 45 523
Totaal mannen en vrouwen Zakelijke dienstverlening n.e.g. 2008* 476 204 191 190 2 313 360 219 99 94 4 278
Totaal mannen en vrouwen Overheid 2008* 1.129 840 187 181 6 977 963 855 63 68 -5 910
Totaal mannen en vrouwen Openbaar bestuur 2008* 582 453 82 82 0 514 506 462 24 28 -4 484
Totaal mannen en vrouwen Overheidsbestuur en sociale verzekering 2008* 511 395 73 74 0 450 440 404 20 24 -4 422
Totaal mannen en vrouwen Defensie 2008* 72 58 8 8 0 64 65 58 4 4 0 62
Totaal mannen en vrouwen Gesubsidieerd onderwijs 2008* 547 387 105 99 6 463 458 393 39 40 -1 426
Totaal mannen en vrouwen Zorg en overige dienstverlening 2008* 2.553 1.586 661 617 44 2.058 2.121 1.665 300 280 21 1.914
Totaal mannen en vrouwen Gezondheids- en welzijnszorg 2008* 1.631 1.010 419 388 31 1.298 1.356 1.084 178 164 14 1.218
Totaal mannen en vrouwen Milieu, cultuur en overige dienstverl. 2008* 922 576 242 229 13 760 765 581 123 116 7 695
Totaal mannen en vrouwen Milieudienstverlening 2008* 34 24 6 5 0 29 30 26 2 2 0 28
Totaal mannen en vrouwen Cultuur, sport en recreatie 2008* 292 141 114 108 6 204 202 137 47 44 3 167
Totaal mannen en vrouwen Particuliere huishoudens met personeel 2008* 279 229 30 30 0 278 278 229 30 30 0 278
Totaal mannen en vrouwen Overige dienstverlening n.e.g. 2008* 318 182 92 86 6 249 255 189 44 40 4 222
Mannen Totaal economische activiteiten 2008* 6.731 3.752 2.075 2.060 15 5.045 5.620 4.020 1.108 1.069 39 4.742
Mannen Landbouw, bosbouw en visserij 2008* 261 159 81 82 -1 199 228 154 62 61 1 182
Mannen Delfstoffenwinning 2008* 8 5 1 1 0 7 7 6 1 1 0 6
Mannen Industrie 2008* 854 618 143 144 -1 736 776 656 68 77 -9 718
Mannen Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008* 109 76 20 21 -1 92 98 81 10 11 -1 90
Mannen Textiel- en lederindustrie 2008* 15 10 3 3 0 13 14 11 1 2 0 12
Mannen Papierindustrie 2008* 20 15 2 3 -1 17 18 16 1 2 -1 17
Mannen Uitgeverijen en drukkerijen 2008* 72 49 15 15 -1 61 61 50 7 7 -1 56
Mannen Aardolie-industrie 2008* 6 5 1 1 0 6 6 5 0 0 0 6
Mannen Chemische basisproductenindustrie 2008* 29 23 3 3 0 26 27 24 1 2 0 25
Mannen Chemische eindproductenindustrie 2008* 28 21 4 4 -1 24 26 23 1 2 -1 24
Mannen Rubber- en kunststofindustrie 2008* 33 23 6 6 0 28 30 25 3 3 0 27
Mannen Basismetaalindustrie 2008* 22 18 3 2 0 20 21 19 1 1 0 20
Mannen Metaalproductenindustrie 2008* 110 75 22 21 1 92 99 81 11 12 -1 90
Mannen Machine-industrie 2008* 101 70 20 17 3 85 90 77 8 8 0 84
Mannen Elektrotechnische industrie 2008* 77 55 13 13 0 66 70 60 5 7 -1 65
Mannen Transportmiddelenindustrie 2008* 54 39 10 9 1 46 49 42 4 5 0 46
Mannen Overige industrie 2008* 178 139 23 24 -1 159 167 144 13 15 -2 156
Mannen Energie- en waterleidingbedrijven 2008* 28 22 4 3 1 25 26 24 1 1 0 25
Mannen Bouwnijverheid 2008* 537 368 108 101 6 457 490 395 58 59 -1 446
Mannen Burgerlijke en utiliteitsbouw 2008* 204 141 40 38 2 174 187 149 23 24 -1 169
Mannen Grond-, water- en wegenbouw 2008* 94 63 20 19 1 79 86 68 11 11 0 78
Mannen Overige bouwnijverheid 2008* 239 164 47 44 4 204 217 178 24 24 0 199
Mannen Handel, horeca en reparatie 2008* 1.377 713 445 437 8 1.009 1.170 778 268 244 24 957
Mannen Handel 2008* 1.086 617 302 293 9 837 950 672 186 168 18 802
Mannen Autohandel en -reparatie 2008* 166 102 40 39 1 134 145 112 21 19 2 129
Mannen Groothandel 2008* 470 295 113 108 5 382 410 321 56 57 -1 366
Mannen Detailhandel en reparatie 2008* 449 220 150 147 3 321 395 239 109 92 17 308
Mannen Horeca 2008* 292 96 143 144 -1 172 220 107 82 76 6 154
Mannen Vervoer, opslag en communicatie 2008* 473 288 117 120 -3 377 400 305 57 60 -3 353
Mannen Vervoer over land 2008* 235 140 60 60 0 187 198 149 29 30 -1 174
Mannen Vervoer over water 2008* 27 16 7 8 -1 22 21 15 4 4 -1 18
Mannen Vervoer door de lucht 2008* 21 18 2 2 0 20 20 19 1 1 0 19
Mannen Dienstverlening t.b.v. vervoer 2008* 87 52 23 22 1 69 75 58 11 11 -1 66
Mannen Post en telecommunicatie 2008* 103 62 25 28 -3 80 86 65 13 13 0 75
Mannen Financiële en zakelijke dienstverlening 2008* 1.981 764 910 909 1 1.238 1.524 868 490 461 29 1.142
Mannen Financiële instellingen 2008* 191 131 36 38 -2 162 170 141 17 19 -2 156
Mannen Banken 2008* 101 72 17 18 -2 87 91 75 9 10 -1 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In deze tabel wordt alle in- en uitstroom in de werkgelegenheid geteld, die gedurende het verslagjaar plaatsvindt. Daarmee onderscheiden deze continue dynamiekcijfers zich van cijfers over het aantal veranderingen tussen twee peildata.

De arbeidsmarktdynamiek wordt weergegeven voor zowel banen als werkzame perioden. Een werkzame periode is een ononderbroken periode van werk van een persoon, in dezelfde baan of in verschillende banen. De dynamiekcijfers worden zowel gepresenteerd voor werkzame personen als voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk.

De dynamiekcijfers sluiten aan bij de Arbeidsrekeningencijfers van de Nationale rekeningen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- SBI'93 (economische activiteit);
- periode.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat. Banen kunnen worden
onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Werkzame personen
Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen
behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar
voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het
buitenland.
Totaal aantal banen
Het totaal aantal banen betreft het aantal banen dat in de loop van het
verslagjaar heeft bestaan. Doordat alle banen meetellen, ongeacht het
aantal dagen dat de baan heeft bestaan, is het totaal aantal banen hoger
dan het gemiddeld aantal banen. Het totaal aantal banen is gelijk aan het
gemiddeld aantal banen gedeeld door de gemiddelde baanduur binnen het
jaar, vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar (365 of
366).
Doorlopende banen
Een doorlopende baan is een baan die vóór het verslagjaar is aangevangen
en na afloop van het verslagjaar nog voortduurt.
Instroom
Alle banen die in het verslagjaar zijn aangevangen. Dit is inclusief
banen die in het verslagjaar ook weer beëindigd zijn.
Uitstroom
Alle banen die in het verslagjaar zijn beëindigd.
Saldo van instroom en uitstroom
Het aantal banen dat per saldo is ingestroomd in het verslagjaar.
Gemiddeld aantal banen
In het gemiddeld aantal banen telt een arbeidsplaats alleen mee voor de
dagen dat deze bezet is geweest binnen het jaar. Het gemiddeld aantal
banen is dus gelijk aan het totaal aantal banen vermenigvuldigd met de
gemiddelde baanduur binnen het verslagjaar, gedeeld door het totaal
aantal kalenderdagen in het jaar (365 of 366).
Werkzame perioden
Een werkzame periode is een ononderbroken periode van werk van een
persoon, in dezelfde baan of in verschillende banen. Zodra er tussen het
einde van de ene baan en het begin van de volgende baan één of meer dagen
zitten (al is het bijvoorbeeld maar een weekend), heeft de persoon
meerdere (van elkaar gescheiden) werkzame perioden.
Werkzame personen
Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen
behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar
voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het
buitenland.
Totaal aantal werkzame perioden
Het totaal aantal werkzame perioden betreft het aantal werkzame perioden
dat in de loop van het verslagjaar heeft bestaan. Een persoon kan in de
loop van het jaar meerdere werkzame perioden hebben. Het totaal aantal
werkzame perioden is gelijk aan het gemiddeld aantal werkzame perioden
gedeeld door de gemiddelde duur van de werkzame periode binnen het jaar,
vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar (365 of 366).
Doorlopende werkzame perioden
Een doorlopende werkzame periode is een werkzame periode die vóór het
verslagjaar is aangevangen en na afloop van het verslagjaar nog
voortduurt.
Instroom
Alle werkzame perioden die in het verslagjaar zijn aangevangen. Dit is
inclusief werkzame perioden die in het verslagjaar ook weer beëindigd
zijn.
Uitstroom
Alle werkzame perioden die in het verslagjaar zijn beëindigd.
Saldo van instroom en uitstroom
Het aantal werkzame perioden dat per saldo is ingestroomd in het
verslagjaar.
Gemiddeld aantal werkzame perioden
In het gemiddeld aantal werkzame perioden telt een werkzame periode
alleen mee voor de dagen dat deze bezet is geweest in het jaar. Het
gemiddeld aantal werkzame perioden is dus gelijk aan het totaal aantal
werkzame perioden vermenigvuldigd met de gemiddelde duur van de werkzame
periode binnen het jaar, gedeeld door het aantal kalenderdagen in het
jaar (365 of 366). Dit is gelijk aan het gemiddeld aantal werkzame
personen.