Producentenprijzen (1995=100) naar Prodcom

Producentenprijzen (1995=100) naar Prodcom

Afzet Producten Perioden Prijsindexcijfers (1995=100) Maand op maand ontwikkeling (%) Jaar op jaar ontwikkeling (%)
Totale Nederlandse afzet CDE Nijverheid 2003 121 3,1
Totale Nederlandse afzet CD Delfstoffen en industriële producten 2003 120 2,6
Totale Nederlandse afzet C Delfstoffen 2003 169 9,8
Totale Nederlandse afzet CA Steenkool en bruinkool; turf; ruwe aa 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 10000000 Steenkool en bruinkool; turf 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 10100000 Steenkool 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 11101000 Ruwe aardolie en ruwe olie uit 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 11102000 Aardgas, vloeibaar gemaakt of g 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 13000000 Metaalertsen 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 13200000 Non-ferrometaalertsen, exclusie 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 13201600 Andere non-ferrometaalertsen en 2003 . .
Totale Nederlandse afzet CB Metaalertsen en andere delfstoffen 2003 152 9,9
Totale Nederlandse afzet 14100000 Steen voor de bouw 2003 132 1,3
Totale Nederlandse afzet 14110000 Steen voor de bouw 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14111200 Graniet, zandsteen en andere st 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14120000 Kalksteen, gips en krijt 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14200000 Zand en klei 2003 141 2,8
Totale Nederlandse afzet 14210000 Grint en zand 2003 145 2,7
Totale Nederlandse afzet 14211100 Natuurlijk zand 2003 149 3,0
Totale Nederlandse afzet 14211200 Korrels, scherven, splinters en 2003 127 1,0
Totale Nederlandse afzet 14211239 Ander steenslag voor de vervaar 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14211300 Macadam; teermacadam 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14220000 Klei en kaolien 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14221100 Kaolien en andere kaolienhouden 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14221200 Andere klei, andalusiet, kyanie 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14300000 Mineralen voor de chemische en 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14301100 Natuurlijk calcium- of aluminiu 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14301300 Andere mineralen voor de chemis 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14500000 Overige delfstoffen, n.e.g. 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14502000 Edelstenen en halfedelstenen; p 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 14502300 Andere mineralen, n.e.g. 2003 . .
Totale Nederlandse afzet D industriële producten 2003 118 2,0
Totale Nederlandse afzet DA Voedings- en genotmiddelen 2003 123 4,5
Totale Nederlandse afzet 15000000 Voedingsmiddelen en dranken 2003 122 4,5
Totale Nederlandse afzet 15100000 Vlees en vleesproducten 2003 157 15,6
Totale Nederlandse afzet 15110000 Vers en geconserveerd vlees (be 2003 177 20,6
Totale Nederlandse afzet 15111000 Vlees en eetbare slachtafvallen 2003 182 21,2
Totale Nederlandse afzet 15111100 Vlees van runderen 2003 117 12,0
Totale Nederlandse afzet 15111300 Vlees van varkens 2003 110 1,0
Totale Nederlandse afzet 15111800 Vlees van paarden, ezels, muild 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15111900 Eetbare slachtafvallen, enz., v 2003 775 49,4
Totale Nederlandse afzet 15112000 Huidwol en ongelooide huiden en 2003 108 11,0
Totale Nederlandse afzet 15113000 Runder-, schape-, geite- en var 2003 85 -1,6
Totale Nederlandse afzet 15114000 Ruwe afvallen, niet geschikt vo 2003 117 12,1
Totale Nederlandse afzet 15120000 Vers en geconserveerd vlees van 2003 104 -0,4
Totale Nederlandse afzet 15121100 Vlees en eetbare slachtafvallen 2003 116 1,9
Totale Nederlandse afzet 15121200 Vlees en eetbare slachtafvallen 2003 89 -4,0
Totale Nederlandse afzet 15130000 Vleeswaren en -conserven 2003 118 1,2
Totale Nederlandse afzet 15131100 Vlees en eetbare slachtafvallen 2003 133 0,8
Totale Nederlandse afzet 15131200 Andere bereidingen en conserven 2003 112 -0,1
Totale Nederlandse afzet 15200000 Bereidingen en conserven van vi 2003 171 7,8
Totale Nederlandse afzet 15201100 Visfilets, ander visvlees en le 2003 184 9,8
Totale Nederlandse afzet 15201200 Vis, visfilets, ander visvlees 2003 169 6,7
Totale Nederlandse afzet 15201300 Vis, gedroogd, gezouten of gepe 2003 145 2,9
Totale Nederlandse afzet 15201400 Andere bereidingen en conserven 2003 127 -1,0
Totale Nederlandse afzet 15201500 Schaaldieren, bevroren; weekdie 2003 251 21,7
Totale Nederlandse afzet 15201600 Andere bereidingen en conserven 2003 163 8,4
Totale Nederlandse afzet 15300000 Bereidingen en conserven van gr 2003 121 6,5
Totale Nederlandse afzet 15310000 Bereidingen en conserven van aa 2003 93 -4,8
Totale Nederlandse afzet 15311200 Conserven van aardappelen 2003 93 -4,8
Totale Nederlandse afzet 15320000 Vruchte- en groentesappen 2003 228 35,3
Totale Nederlandse afzet 15330000 Bereidingen en conserven van gr 2003 115 2,8
Totale Nederlandse afzet 15331000 Bereidingen en conserven van gr 2003 114 1,5
Totale Nederlandse afzet 15331100 Groenten, bevroren 2003 105 -2,6
Totale Nederlandse afzet 15331300 Gedroogde groenten 2003 122 4,1
Totale Nederlandse afzet 15331400 Groenten, op andere wijze verdu 2003 125 1,5
Totale Nederlandse afzet 15331500 Groenten en vruchten, verduurza 2003 96 3,5
Totale Nederlandse afzet 15332000 Bereidingen en conserven van vr 2003 117 5,0
Totale Nederlandse afzet 15332200 Jam, vruchtengelei, vruchten- e 2003 121 7,8
Totale Nederlandse afzet 15332230 Jam, marmelade, enz. van citrus 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15332300 Noten, grondnoten, enz., gebran 2003 118 1,7
Totale Nederlandse afzet 15332500 Andere conserven van vruchten 2003 103 12,2
Totale Nederlandse afzet 15400000 Dierlijke en plantaardige oliën 2003 113 2,6
Totale Nederlandse afzet 15410000 Ruwe oliën en vetten 2003 125 1,8
Totale Nederlandse afzet 15411000 Dierlijke en plantaardige oliën 2003 113 3,2
Totale Nederlandse afzet 15411100 Dierlijke oliën en vetten, ruw 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15411200 Soja-, grondnoten-, olijf-, zon 2003 113 2,9
Totale Nederlandse afzet 15411300 Palmolie, kokosolie, palmpitten 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15413000 Perskoeken en andere vaste afva 2003 136 0,8
Totale Nederlandse afzet 15413100 Perskoeken en andere vaste afva 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15420000 Geraffineerde oliën en vetten 2003 100 3,3
Totale Nederlandse afzet 15421000 Geraffineerde oliën en vetten 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15421100 Soja-, grondnoten-, olijf-, zon 2003 108 7,0
Totale Nederlandse afzet 15421200 Palmolie, kokosolie, palmpitten 2003 89 -1,4
Totale Nederlandse afzet 15421300 Dierlijke en plantaardige vette 2003 97 -7,0
Totale Nederlandse afzet 15430000 Margarine en andere vetten voor 2003 113 3,3
Totale Nederlandse afzet 15500000 Zuivelproducten en consumptie-i 2003 111 -2,2
Totale Nederlandse afzet 15510000 Zuivelproducten 2003 111 -2,4
Totale Nederlandse afzet 15511000 Bewerkte vloeibare melk en room 2003 119 -0,2
Totale Nederlandse afzet 15511100 Bewerkte vloeibare melk 2003 121 -0,4
Totale Nederlandse afzet 15511200 Melk en room met een vetgehalte 2003 114 1,0
Totale Nederlandse afzet 15512000 Melk en room in vaste vorm 2003 108 -7,9
Totale Nederlandse afzet 15513000 Boter en zuivelpasta's 2003 94 0,4
Totale Nederlandse afzet 15514000 Kaas en wrongel 2003 115 -1,1
Totale Nederlandse afzet 15515000 Andere zuivelproducten 2003 108 -5,1
Totale Nederlandse afzet 15515200 Yoghurt en andere gegiste of aa 2003 112 -1,0
Totale Nederlandse afzet 15515300 Caseïne 2003 . .
Totale Nederlandse afzet 15515500 Wei 2003 99 -12,5
Totale Nederlandse afzet 15520000 Consumptie-ijs 2003 112 0,4
Totale Nederlandse afzet 15600000 Maalderijproducten, zetmeel en 2003 106 -1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Prijsindexgegevens ingedeeld volgens de (Europese) ProdCom - nomenclatuur;
voor in Nederland afgezette goederen, geëxporteerd en geïmporteerd
1995 - 2003; januari 1995 - dec. 2003
Gewijzigd op 30 januari 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
Prijsindexcijfers waarvan het basisjaar gesteld is op
(1995=100). Dat wil zeggen dat het jaarindexcijfer van 1995
gelijk is aan 100.
De prijsindexcijfers zijn op gehelen afgerond.
Maand op maand ontwikkeling
Procentuele maand op maand ontwikkeling. Hierbij wordt
het prijsindexcijfer van maand T vergeleken met het
prijsindexcijfer van maand T-1.
Jaar op jaar ontwikkeling
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling. Hierbij wordt
het prijsindexcijfer van maand T vergeleken met het
prijsindexcijfer van maand T-12.