Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.200 3.050 4,8
Totaal woningen Appingedam 1.350 2.700
Totaal woningen Wijk 00 1.350 2.700
Totaal woningen Appingedam-Centrum 1.300 2.350
Totaal woningen Appingedam-West 1.450 3.150
Totaal woningen Appingedam-Oost 1.300 2.600
Totaal woningen Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 1.700 3.950
Totaal woningen Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 1.900 4.350
Totaal woningen Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2.250 3.800
Totaal woningen Bedum 1.550 3.000
Totaal woningen Wijk 00 1.550 3.000
Totaal woningen Bedum 1.450 2.950
Totaal woningen Verspreide huizen Bedum 1.650 3.500
Totaal woningen Zuidwolde 1.800 3.100
Totaal woningen Verspreide huizen Zuidwolde 2.450 4.900
Totaal woningen Onderdendam 1.750 3.000
Totaal woningen Verspreide huizen Onderdendam 2.050 4.550
Totaal woningen Noordwolde 1.800 2.900
Totaal woningen Verspreide huizen Noordwolde 2.000 3.650
Totaal woningen Bellingwedde 1.800 3.400
Totaal woningen Wijk 00 Bellingwolde 1.800 3.400
Totaal woningen Bellingwolde 1.750 3.300
Totaal woningen Vriescheloo 2.100 4.150
Totaal woningen Rhederweg-West 1.700 3.300
Totaal woningen Vriescheloo-Zuid 1.800 3.300
Totaal woningen Oudeschans 1.800 2.900
Totaal woningen Klein-Ulsda 1.800 3.950
Totaal woningen Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde 1.850 4.250
Totaal woningen Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo 1.750 3.800
Totaal woningen Verspreide huizen Westerwoldse A 2.150 .
Totaal woningen Wijk 01 Oost 1.900 3.700
Totaal woningen Veelerveen 1.800 3.500
Totaal woningen Rhederbrug-Oost 2.050 4.150
Totaal woningen Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug 2.100 3.750
Totaal woningen Verspreide huizen Veelerveen 1.900 4.000
Totaal woningen Wijk 02 Blijham 1.750 3.300
Totaal woningen Blijham 1.650 3.000
Totaal woningen Morige 1.850 3.900
Totaal woningen Wedde 1.750 3.200
Totaal woningen Wedderheide 2.100 3.850
Totaal woningen Wedderveer 2.300 4.050
Totaal woningen Verspreide huizen in de polder Blijham 2.800 5.050
Totaal woningen Verspreide huizen ten westen van Blijham 2.100 4.000
Totaal woningen Verspreide huizen Hoorn 1.900 4.350
Totaal woningen Verspreide huizen in de Weddermarke 2.000 4.000
Totaal woningen Ten Boer 1.600 3.050
Totaal woningen Wijk 00 West 1.550 3.000
Totaal woningen Ten Boer 1.450 2.850
Totaal woningen Garmerwolde 1.700 3.300
Totaal woningen Thesinge 1.850 3.450
Totaal woningen Sint-Annen 1.750 3.400
Totaal woningen Achter-Thesinge en Bovenrijge 1.950 3.950
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 1.900 3.850
Totaal woningen Wijk 01 Oost 1.800 3.250
Totaal woningen Ten Post 1.800 3.150
Totaal woningen Winneweer (gedeeltelijk) 1.900 3.900
Totaal woningen Woltersum 1.650 3.050
Totaal woningen Wittewierum 2.200 4.250
Totaal woningen Lellens 1.750 3.600
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 1.950 3.350
Totaal woningen Delfzijl 1.450 2.900
Totaal woningen Wijk 00 Stad 1.350 2.750
Totaal woningen Delfzijl-Centrum 1.050 1.950
Totaal woningen Farmsum 1.500 2.900
Totaal woningen Delfzijl-Noord 1.300 2.650
Totaal woningen Delfzijl-West 1.450 2.600
Totaal woningen Fivelzigt 1.500 3.450
Totaal woningen Tuikwerd 1.300 3.100
Totaal woningen Wijk 01 Land 2.000 3.750
Totaal woningen Meedhuizen 2.000 3.700
Totaal woningen Uitwierde 2.000 3.500
Totaal woningen Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) 2.000 4.050
Totaal woningen Industrieterrein . .
Totaal woningen Verspreide huizen in het noorden . .
Totaal woningen Wijk 02 1.750 3.250
Totaal woningen Woldendorp 1.750 3.400
Totaal woningen Termunten 1.800 3.550
Totaal woningen Termunterzijl 1.700 2.750
Totaal woningen Borgsweer 1.850 3.600
Totaal woningen Wagenborgen 1.700 3.050
Totaal woningen Verspreide huizen Wagenborgen 1.900 4.200
Totaal woningen Verspreide huizen Termunten 1.900 3.600
Totaal woningen Wijk 03 1.800 3.250
Totaal woningen Bierum 1.600 2.750
Totaal woningen Spijk 1.750 3.200
Totaal woningen Holwierde 1.750 3.300
Totaal woningen Godlinze 1.750 3.200
Totaal woningen Losdorp 1.800 3.450
Totaal woningen Krewerd 1.950 3.450
Totaal woningen Verspreide huizen Bierum 2.050 3.550
Totaal woningen Groningen 1.150 2.450 .
Totaal woningen Wijk 00 Binnenstad 1.150 2.300 .
Totaal woningen Stadscentrum 1.250 2.500
Totaal woningen Binnenstad-Zuid 1.150 2.300
Totaal woningen Binnenstad-Oost 1.100 2.150
Totaal woningen Binnenstad-West 1.200 2.200
Totaal woningen Binnenstad-Noord 1.250 2.250 .
Totaal woningen Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk 1.150 2.350 .
Totaal woningen Schildersbuurt 1.450 2.600
Totaal woningen Zeeheldenbuurt 1.250 2.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2014.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 17 januari 2019:
Definitieve cijfers zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.