Zoekresultaten

2184 resultaten voor sportvelden
2184 resultaten voor sportvelden

Pagina 84 van 88

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2006

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2006

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Raamwerk

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden veel begrippen, thema’s en indicatoren gebruikt.

Overig

Raamwerk

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden veel begrippen, thema’s en indicatoren gebruikt.

Overig

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2004-2007

Mbo - gediplomeerde schoolverlaters; opleiding, arbeidsmarktpositie, inkomsten, regio.

Cijfers

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar lucht 1990-2009

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Regionale prognose kerncijfers; 2005-2025

Kerncijfers samenstelling gemeentelijke bevolking, 1 januari, en componenten bevolkingsontwikkeling jaarlijks

Cijfers

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2006

Gem. ink. van part.huish. naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Regionale prognose bevolkingsopbouw;2009-2040

Totale bevolking, herkomstgroepering en generatie Leeftijd, geslacht en regio

Cijfers

Regionale prognose huishoudens; 2009-2040

Totaal huishoudens, autochtone en westers en niet-westerse allochtone regio's en perioden

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2006

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), 2006

Gem. inkomen van personen(52 wk. ink.)naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, 2006

Gem. inkomen personen (52wk.ink.)naar soc. econ. categorie per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, 2006

Gem. inkomen van personen(52wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2006

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Regionale prognose kerncijfers; 2007-2025

Kerncijfers samenstelling gemeentelijke bevolking,1 januari, en componenten bevolkingsontwikkeling jaarlijks

Cijfers

Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens, 1988-2011

Sectorgegevens, een overzicht van productie, inkomensverdeling en financiering voor de totale economie en binnenlandse sectoren.

Cijfers

Opbrengst milieuheffingen, -belastingen en verwijderingsbijdragen;1987-2009

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen Betalingsplichtigen

Cijfers

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2005

Gem. inkomen van personen(52wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Particuliere huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum, 2003

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Verhuisde personen tussen gemeenten, 2010

Verhuisde personen van gemeente naar gemeente

Cijfers