Zoekresultaten

1263 resultaten voor schattingen
1263 resultaten voor schattingen
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 51

Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Tot en met 2004 raamde het CBS het aantal islamieten in Nederland door per herkomstgroep het aandeel islamieten te schatten op basis van extern onderzoek en het...

Artikelen

Pesten

In 2021 heeft het CBS voor het eerst pesten in brede zin, dus zowel traditioneel als online pesten, onderzocht onder personen van 15 jaar en ouder in de Veiligheidsmonitor. In dit artikel worden de...

Publicaties

In mei oversterfte, behalve in de laatste week

In de laatste week van mei 2022) overleden naar schatting 2 850 mensen. Dat zijn er minder dan in de week ervoor overleden (3 020) en net iets meer dan verwacht voor deze periode. In heel mei...

Artikelen

In april oversterfte, begin mei niet meer

In de eerste week van mei 2022) overleden naar schatting 3 000 mensen, bijna 150 meer dan verwacht. In april overleden ongeveer 1 850 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in vier van de vijf...

Artikelen

Kiesgerechtigden gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederlandse gemeenten die op 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen houden.

Cijfers

Sterfte in maart toegenomen, geen oversterfte

In de laatste week van maart 2022 overleden naar schatting 3600 mensen, ongeveer 400 meer dan verwacht. In heel maart overleden ongeveer 500 meer mensen dan verwacht.

Artikelen

Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021

Overledenen (naar doodsoorzaken), het aantal overledenen minus COVID-19 en een modelmatige schatting van het aantal overledenen minus COVID-19 onder de bevolking van Nederland per week.

Cijfers

Sterfte in februari onder verwacht niveau

In februari 2022 overleden ongeveer 550 minder mensen dan verwacht voor die maand. Er overleden vooral minder 80-plussers en Wlz-zorggebruikers.

Artikelen

Sterfte in week 6 lager dan verwacht

In de tweede week van februari 2022) overleden naar schatting 3350 mensen, ruim 100 minder dan verwacht en iets meer dan in de week ervoor overleden. De sterfte onder Wlz-zorggebruikers en onder...

Artikelen

Sterfte in week 7 iets lager dan verwacht

In de derde week van februari (week 7, 14 tot en met 20 februari 2022) overleden naar schatting 3 400 mensen. Dat zijn er ruim 150 meer dan in de week ervoor overleden (3 211), maar iets minder dan...

Artikelen

Sterfte in januari lager dan verwacht, toename in week 4

In week 4 overleden naar schatting 3 350 mensen, bijna 100 minder dan verwacht, maar wel meer dan in de week ervoor. In heel januari 2022 overleden ruim 450 minder mensen dan verwacht.

Artikelen

Sterfte in week 5 op verwacht niveau

In week 5 van 2022 overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als verwacht, en bijna 300 meer dan er in de week ervoor overleden (3 162). De sterfte nam voor iedere...

Artikelen

Geen oversterfte in februari

In februari overleden ongeveer 14 duizend mensen, dit zijn er zo’n 100 meer dan verwacht. In alle weken van februari was er geen oversterfte.

Artikelen

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Eind januari geen oversterfte meer

In januari overleden bijna 15 duizend mensen, dit zijn er ruim 1 250 (9 procent) meer dan verwacht. Er was oversterfte in de eerste twee weken van januari. In de laatste twee weken van januari was er...

Artikelen

Sterfte in week 3 bijna 150 lager dan verwacht

In de derde week van januari (week 3, 17 tot en met 23 januari 2022) overleden naar schatting 3 250 mensen. Dat zijn er bijna 150 minder dan verwacht, maar wel meer dan er in de week ervoor overleden...

Artikelen

CBS wijzigt frequentie publicatie-uitingen rond sterftecijfers

Het CBS publiceerde voordat de Covid-19-epidemie uitbrak eens in de twee weken de sterftecijfers.

Artikelen

Sterfte lager dan verwacht in week 2

In de tweede week van januari 2022 overleden naar schatting 3 250 mensen, ruim 100 minder dan verwacht. Bij alle leeftijdsgroepen ligt de sterfte rond het verwachte niveau.

Artikelen

Sterfte eind december gedaald

In de laatste week van 2021 overleden minder mensen dan in de voorgaande weken. Er was, vooral door een daling van de sterfte bij 80-plussers, net geen oversterfte. In de andere weken in december was...

Artikelen

Kiesgerechtigden in Caribisch Nederland, 2019

Deze tabel bevat informatie over het aantal kiesgerechtigden op Caribisch Nederland per eiland, naar leeftijd, nationaliteit en verblijfsduur.

Cijfers

Sterfte verder gedaald in week 1

In de eerste week van 2022 overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er bijna 150 meer dan verwacht. Er was vooral een daling bij 80-plussers, hier is geen oversterfte meer. Onder mensen jonger...

Artikelen

Kiesgerechtigde bevolking, 1 januari 2023

Kiesgerechtigde bevolking voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023, per provincie en per gemeente.

Cijfers

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Vergunningen bedrijfsgebouwen, bouwkosten, inhoud, oppervlakte gebouwsoort, gebouwbestemming, landsdeel

Cijfers

Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona

De bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners tot bijna 17,6 miljoen. Dat zijn er 50 duizend meer dan de toename in 2020. Er kwamen meer immigranten, terwijl minder mensen het...

Artikelen