Zoekresultaten

1241 resultaten voor schattingen
1241 resultaten voor schattingen

Pagina 1 van 50

In week 12 naar schatting 3100 mensen overleden

Van 22 tot en met 28 maart 2021 overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn ruim 100 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode. De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag...

Artikelen

Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019

Schatting incidentie en prevalentie van door Make-A-Wish geselecteerde aandoeningen bij kinderen van 3 t/m 17 jaar, 2019. Schatting gebaseerd op de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg en de...

Cijfers

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie als uit de Enquête beroepsbevolking. De paper beschrijft de uitkomsten van onderzoek naar de onnauwkeurigheden...

Publicaties

Door schatting actueler beeld verhuizingen mogelijk

Cijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de...

Overig

Oversterfte in november lager dan in oktober

In week 48 (28 november tot en met 4 december 2022) overleden naar schatting 3 400 mensen. Dat zijn er iets meer dan in de week ervoor (3 365), er was sprake van oversterfte. In heel november...

Artikelen

Watergebruik Thuis (WGT) 2021

Schattingen van het gemiddelde watergebruik in liters per persoon en huishouden per dag. Het gaat om het totale watergebruik als om het watergebruik per component, zoals toilet, douche en bad. Voor...

Publicaties

CBS en TNO brengen energiearmoede huishoudens in kaart

De energieprijzen, die het afgelopen jaar fors zijn gestegen, zijn dagelijks in het nieuws.

Artikelen

In week 11 naar schatting 3 100 mensen overleden

In week 11 (15 tot en met 21 maart 2021) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de...

Artikelen

Oversterfte in oktober

In de laatste week van oktober (week 43, 24 tot en met 30 oktober 2022) overleden naar schatting 3 350 mensen. Dat zijn er ongeveer net zo veel als in de week ervoor (3 327) maar meer dan verwacht...

Artikelen

In september in drie van de vier weken oversterfte

In de laatste week van september (week 39, 26 september tot en met 2 oktober 2022) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn er net iets meer dan in de week ervoor (2 969) en meer dan verwacht...

Artikelen

In augustus opnieuw oversterfte in alle weken, wel iets gedaald

In heel augustus overleden ongeveer 1 300 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken.

Artikelen

In juli opnieuw oversterfte in alle weken

In de laatste week van juli (week 30, 25 juli tot en met 31 juli 2022) overleden naar schatting 3 200 mensen.

Artikelen

Oversterfte in alle weken van juni

In de laatste week van juni (week 26, 27 juni tot en met 3 juli 2022) overleden naar schatting 3 050 mensen.

Artikelen

Schatting van het aantal stiefgezinnen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In dit artikel wordt het huidige aantal stiefgezinnen en hun samenstelling in Nederland in kaart gebracht. Daarnaast wordt de ontwikkeling hierin in de afgelopen...

Artikelen

Oversterfte in tweede helft 2021 hoger dan COVID-19-sterfte

In 2020 en 2021 zijn 40 duizend mensen overleden aan COVID-19. Bij 11 duizend (28 procent) van hen was op de doodsoorzaakverklaring geen andere doodsoorzaak gemeld, bij de andere 29 duizend (72...

Artikelen

Modellen voor schattingen op diverse aggregatieniveaus

Discussion Paper about small area estimation for detailed unemployment figures.

Artikelen

Schatting van het aantal voormalig Joegoslaven naar huidig herkomstgebied

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007.In de huidige statistische overzichten van het CBS zijn nog geen goede gegevens beschikbaar over personen die zijn geboren in de afzonderlijke staten van het...

Artikelen

Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Tot en met 2004 raamde het CBS het aantal islamieten in Nederland door per herkomstgroep het aandeel islamieten te schatten op basis van extern onderzoek en het...

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

In deze paper staan voorlopige resultaten van een onderzoek naar de verschillen tussen de cijfers over vaste en flexibele arbeidsrelaties uit de Polisadministratie en de Enquête beroepsbevolking.

Publicaties

Schatting van het aantal kiesgerechtigden in Nederland

Schatting van de kiesgerechtigde bevolking naar leeftijd en per gemeente

Cijfers

Pesten

In 2021 heeft het CBS voor het eerst pesten in brede zin, dus zowel traditioneel als online pesten, onderzocht onder personen van 15 jaar en ouder in de Veiligheidsmonitor. In dit artikel worden de...

Publicaties