Vooronderzoek AI-model intergenerationele armoede

Over deze publicatie

Op verzoek van BZK heeft het CBS een vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een AI-model voor intergenerationele armoede. Doel van dit vooronderzoek is inzicht verkrijgen in òf, en zo ja op welke manier, intergenerationele effecten gemodelleerd kunnen worden in een exploratief AI-model voor risicofactoren voor armoede. Het CBS onderzoekt daarbij de mogelijke definities en operationaliseringen van intergenerationele effecten op basis van enquête- en registerdatabronnen die bij het CBS aanwezig zijn. De uitkomsten en conclusies van dit vooronderzoek staan beschreven in deze notitie.