Kiesgerechtigde bevolking, 1 oktober 2023*

Deze tabel bevat informatie over de kiesgerechtigde bevolking per gemeente.
Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking voor de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november 2023 worden gehouden. Niet alleen het aantal kiesgerechtigden per gemeente wordt weergegeven, maar ook per gemeente de verdeling van de kiesgerechtigden naar vier leeftijdsgroepen. De schatting is gemaakt op basis van de voorlopige bevolking per gemeente op 1 oktober 2023. Wijzigingen in de bevolking, zoals mensen die tussen 1 oktober en 22 november een jaar ouder worden, of in het geval van 17-jarigen die kiesgerechtigd worden, zijn niet verdisconteerd. Ook wijzigingen door sterfte, binnenlandse of buitenlandse migratie of het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit zijn niet in de gepresenteerde cijfers verwerkt.