Duurzame ontwikkeling

De Monitor Duurzaam Nederland 2017 geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten: Kwaliteit van leven (‘hier en nu’), Hulpbronnen (‘later’) en Nederland in de wereld (‘elders’). De visualisatie hieronder toont de thema’s en de indicatoren binnen deze aspecten (klik op de onderwerpen in de middelste kolom).

Van elke indicator in Monitor Duurzaam Nederland 2017 wordt aan de linkerzijde de ontwikkeling in Nederland getoond (langetermijntrend vanaf 2000). Een gekleurd pijltje geeft aan in welke richting de indicator zich ontwikkelt vanuit de optiek van duurzaamheid (groen is positief, geel neutraal en rood negatief). Aan de rechterkant van de visualisatie is te zien welke positie Nederland inneemt ten opzichte van andere lidstaten van de Europese Unie. Groen betekent dat Nederland zich bij best scorende landen van de EU bevindt (de bovenste éénderde van de landen), rood bij de slechtst scorende EU landen (onderste eenderde), en geel daartussenin. Grijs betekent dat er geen data beschikbaar zijn voor de EU-vergelijking.

Bij de trend in Nederland wordt soms een andere definitie voor de indicator gehanteerd dan bij de internationale vergelijking. Alle cijferreeksen staan in de excel-tabellen onder de visualisatie. Een meer gedetailleerde beschrijving van de definities van indicatoren is opgenomen in de annex van de Monitor Duurzaam Nederland 2014. De Monitor Duurzaam Nederland en deze bijbehorende visualisatie zal niet worden gecontinueerd en worden voortgezet als de Monitor Brede Welvaart


Bronnen