Kwartaalcijfers over gezondheid met tijdreeksmodellen

Boekomslag Discussion paper
Het schatten van kwartaalcijfers over de gezondheid in Nederland tijdens de Covid-19 pandemie met structurele tijdreeksmodellen.

De Gezondheidsenquête (GE) is ontworpen om op jaarbasis betrouwbare directe schattingen te publiceren. Dataverzameling is gebaseerd op een combinatie van internetwaarneming (CAWI) en face-to-facewaarneming (CAPI). Tijdens de Covid-19 pandemie werd de CAPI-waarneming gedeeltelijk of geheel stilgelegd, wat resulteerde in een plotselinge verandering in meet- en selectie-effecten in de uitkomsten van de GE. Verder beperkt het publiceren van jaarcijfers over het effect van Covid-19 op gezondheidsgerelateerde thema’s met een vertraging van ongeveer een jaar de relevantie van de GE. De steekproefomvang van de GE laat het niet toe om over kortere referentieperioden betrouwbare directe schattingen te publiceren.

Beide punten worden opgelost door een bivariaat structureel tijdreeksmodel (STM) te ontwikkelen, waarmee kwartaalcijfers geschat worden voor een selectie van acht belangrijke gezondheidsindicatoren. De methode wordt vergeleken met twee alternatieve methoden. De eerste alternatieve methode gebruikt een univariaat STM waar geen correctie wordt toegepast voor het wegvallen van CAPI. Het tweede alternatief is gebaseerd op een univariaat STM met een interventievariabele, die het effect van het wegvallen van CAPI tijdens de lockdown expliciet modelleert.