Psychische gezondheid in Nederland

grafiek
Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Op basis van de CBS Gezondheidsenquêtes van 2010 t/m 2020 worden gegevens over psychische gezondheid en zelfgerapporteerde depressie weergegeven, over de bevolking van Nederland en over de groepen mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening.
Op basis van de Gezondheidsmonitor van 2012 en 2016 en 2020 van de GGD-en, RIVM en het CBS, wordt gerapporteerd over angst-/depressieklachten, over de bevolking van Nederland en over de groep mantelzorgers.

Bekostigd door: Trimbos-instituut.