Werknemers uit de EU-27 en EU-11, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector, ingeschreven in de BRP en kenmerken van de baan. Het betreft personen met een baan als werknemer in december 2021.

Per 9 oktober 2023 is de naamgeving in de tabel gewijzigd. Landen van de EU-27 die niet behoren tot de EU-11 zijn nu getoond onder ‘EU-27: overig’. De cijfers in de tabel zijn niet gewijzigd.

De tabel betreft een voorlopige versie van een onderdeel van de Migrantenmonitor. Definitieve cijfers van de Migrantenmonitor 2021 en 2022 zijn gepubliceerd op 16 november 2023. Zie hieronder voor de link naar de volledige publicatie en het dashboard van de Migrantenmonitor 2021 en 2022.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).