Zoekresultaten

9054 resultaten voor land van herkomst
9054 resultaten voor land van herkomst

Pagina 7 van 363

Steenkool, invoer per land, 2020-2021

Meer steenkool uit Verenigde Staten en Australië in 2021

Cijfers

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Leefstijl en preventie naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en herkomst

Cijfers

Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector. Het betreft personen met een...

Cijfers

Bevolking in 2022 bijna twee keer zo snel gegroeid als een jaar eerder

De Nederlandse bevolking groeide in 2022 naar verwachting met bijna 227 duizend inwoners tot ruim 17,8 miljoen. Deze toename is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021. Vooral het aantal...

Artikelen

Culturele diversiteit ASR, maart 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van ASR, maart 2023

Cijfers

Culturele diversiteit NPO, april 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van NPO, april 2023.

Cijfers

Afgestudeerden in het hoger onderwijs

Het CBS onderzoekt studiepuntenmobiliteit van afgestudeerden in het hoger onderwijs. Doel: inzicht te krijgen in de kansengelijkheid van studenten. Heeft men aandoeningen of ziekten. Belemmeren die...

Publicaties

Hernieuwbare energie in Nederland 2022

In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15,0 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

Aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Amsterdam Airport Schiphol naar luchthaven van herkomst/bestemming

Cijfers

Sociaaleconomische kenmerken van Chinezen in Nederland, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat sociaaleconomische tabelinformatie over Chinezen in Nederland per 1 januari 2022.

Cijfers

Immi- en emigratie; nationaliteit, leeftijd en geslacht

Immi- en emigratie, nationaliteiten, 5 jrs groepen, geslacht, burg staat nationaliteiten, leeftijden, geslacht, burgerlijke staat

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; herkomstland en geboorteland (ouders)

Bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie naar herkomstland en geboorteland

Cijfers

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Financiële-verhoudingswet, inwoners, sociale zekerheid, vastgoed gemeenten en provincies

Cijfers

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd

Cijfers

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit

Bezoekers die met het vliegtuig aankomen op Bonaire, St Eustatius of Saba Per nationaliteit

Cijfers

In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.

Cijfers

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; herkomst, 2004-2010

Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en land van herkomst

Cijfers

Arbeidsdeelname; gemeenten

Nettoarbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, gemeenten

Cijfers

Personen; positie in het huishouden, migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking in huishoudens naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie, 1 januari

Cijfers

Uitkeringen naar herkomst en geslacht, 2015

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Eindhoven, september 2022.

Cijfers

Arbeidsdeelname; startkwalificatie, 2013-2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, herkomst

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik naar geslacht en leeftijd, herkomst, onderwijsniveau en inkomen

Cijfers

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers