Zoekresultaten

54 resultaten voor keyword:zorggebruik
54 resultaten voor keyword:zorggebruik

Pagina 1 van 3

Westerse migranten gebruiken vaakst zorg in buitenland

Nederlanders die gebruik maken van buitenlandse gezondheidszorg hebben relatief vaak een migratieachtergrond.

Artikelen

Met hoger inkomen meer naar tandarts en mondhygiënist

Hoe hoger het huishoudensinkomen, hoe meer mensen naar de tandarts of mondhygiënist gaan.

Artikelen

Niet-westerse allochtonen in Noord-Brabant

In opdracht van Het PON heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek tabellen samengesteld over niet-westerse allochtonen in de provincie Noord-Brabant. De...

Cijfers

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

O.b.v. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en...

Cijfers

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers
Artikelen

Geregistreerd zorggebruik van 50-plussers naar sociaaleconomische status

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. In dit artikel wordt verslag gedaan over onderzoek naar twee vormen van geregistreerd zorggebruik (zorg zonder verblijf en ziekenhuisopnamen) in relatie tot de...

Artikelen

Steeds meer mensen klagen over moeheid

Sinds 2001 is vooral het aandeel mensen dat last heeft van moeheid toegenomen. Jongeren klagen het meest over moeheid, ouderen het meest over pijn in spieren of gewrichten.

Artikelen

Ruim 10 procent Nederlanders heeft hoge bloeddruk of migraine

Hoge bloeddruk en migraine waren in 2007 de meest voorkomende langdurige aandoeningen in Nederland.

Artikelen

Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers

Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau

Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Dit heeft mede te maken met verschillen in leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen tussen beide...

Artikelen

Verwijzingen huisartsen en medisch specialisten ‘13-‘14

Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten met DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg

Cijfers

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers

Helft zegt toestemming te geven voor delen medische gegevens

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen, 5 procent weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over...

Artikelen

Meer medisch zorggebruik door ouderen met een langdurig laag inkomen

In 2006 deden meer ouderen (55 tot 80 jaar) met een langdurig laag inkomen een beroep op de medisch specialist en de fysiotherapeut dan ouderen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens.

Artikelen

Helft geeft toestemming delen medische gegevens

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen, 5 procent weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over...

Artikelen

Langdurige zorg vaker thuis

In 2018 kregen 80 duizend mensen zorg thuis vanuit de Wlz, 23 procent meer dan in 2015. Daarnaast ontvingen 198 duizend mensen langdurige zorg in een instelling. Dat was vooral zwaardere zorg.

Artikelen

Personen met verward gedrag bij de politie, 2015-2016

Kenmerken van personen met verward gedrag op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Cijfers

Minder mensen met psychische gezondheidsproblemen

Het aandeel mensen met een minder goede psychische gezondheid is afgenomen tot 9 procent in 2008. Dat is vooral toe te schrijven aan vrouwen.

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2005

Vandaag verschijnt de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2005. In de afgelopen jaren heeft het CBS nieuwe statistieken ontwikkeld over het gebruik van ziekenhuiszorg.

Artikelen
Artikelen

Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen

De afgelopen 30 jaar is het gebruik van een aantal gezondheidszorgvoorzieningen duidelijk toegenomen.

Artikelen

Ruim 1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 1e halfjaar

Ruim 1 miljoen mensen gebruikten een Wmo-maatwerkvoorziening in het eerste halfjaar van 2019. Twee derde maakte gebruik van hulpmiddelen en diensten als een rolstoel, een woningaanpassing of een...

Artikelen

Toelichting berekening kwartaalcijfers Gezondheidsenquête 2020

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven van de tijdreeksmethode waarmee de kwartaalcijfers van de Gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn. Vanwege het wegvallen van de CAPI-waarneming...

Artikelen