Schuldhulpinterventies

Persoon haalt papiergeld uit portemonee
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Dashboard waarin aan de hand van uitkomstmaten inzicht wordt gegeven in het effect van schuldhulpinterventies voor drie proeftuingemeenten.
Het hebben van schulden is een belangrijk maatschappelijk probleem, wat vaak voorkomt in combinatie met andere (gezondheids)problemen en het gebruik van (kostbare) sociale voorzieningen. Aanpak van schuldenproblematiek heeft mogelijk ook een positief effect op deze problemen en het gebruik van voorzieningen.

Dit interactieve dashboard geeft inzicht in vier schuldhulpinterventies in drie ‘proeftuingemeenten’ (Amsterdam, Arnhem en Den Haag) aan de hand van een selectie van uitkomstmaten. Voor de deelnemers aan deze interventies zijn de uitkomstmaten vastgesteld voor, tijdens en na deelname aan de interventie. De ontwikkeling van de deelnemers (de interventiegroep) kan steeds worden vergeleken met die van alle inwoners in de gemeente en een vergelijkingsgroep.

Dit dashboard is samengesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Divosa.