Toelichting berekening kwartaalcijfers Gezondheidsenquête 2020

© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
In deze nota wordt een technische toelichting gegeven van de tijdreeksmethode waarmee de kwartaalcijfers van de Gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn. Vanwege het wegvallen van de CAPI-waarneming tijdens de coronacrisis ontstaat er een breuk in de uitkomsten van de gezondheidsenquête. Via een tijdreeksmodel wordt er zo goed mogelijk voor deze breuk gecorrigeerd. Door kwartaalcijfers te berekenen wordt een zo duidelijk mogelijk beeld gegeven van (ervaren) gezondheid, leefstijl en zorggebruik in het coronajaar 2020.
Door het tijdelijk wegvallen van de face-to-face waarneming (CAPI) als gevolg van de coronamaatregelen in 2020 ontstaat er een breuk in de uitkomsten van de Gezondheidsenquête (GE). Via een tijdreeksmethode wordt er zo goed mogelijk gecorrigeerd voor de verandering in meet- en selectiefouten t.g.v. het wegvallen van CAPI. Daarnaast wordt deze methode gebruikt om de verbanden tussen de COVID19-pandemie en de uitkomsten van de GE zo goed mogelijk in kaart te brengen. Tot 2020 publiceerde de Gezondheidsenquête alleen jaarcijfers. Om al gedurende 2020 een beeld te kunnen geven van de GE-uitkomsten worden over 2020 ook kwartaalcijfers gepubliceerd. We lichten de gebruikte tijdreeksmethode in deze nota verder toe.
Bekostigd door: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.