Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking. Dit in verband met de mogelijke impact van de coronacrisis.
Kwartaalcijfers over ervaren gezondheid, psychische gezondheid (12 jaar of ouder), contact met huisarts, contact met specialist, bezoek aan tandarts, dagelijks roken (18 jaar of ouder), overmatig alcoholgebruik (18 jaar of ouder) en overgewicht (18 jaar of ouder).

Het onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport