Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:zorgaanbod
29 resultaten voor keyword:zorgaanbod

Pagina 1 van 2

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Gezondheidsuitgaven per inwoner op een na hoogste van EU

In 2020 gaf Nederland per persoon meer uit aan gezondheidszorg dan de meeste andere EU-landen. Het aandeel eigen betalingen van Nederlanders behoort daarentegen tot de laagste.

Artikelen

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Donorregistratie; regio 2018, 2014-2019

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Landsdeel, provincie, corop, gemeente

Cijfers

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen.

Artikelen

6,3 miljoen personen in donorregister

Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registeren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking. In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen...

Artikelen

Drie keer zoveel verpleegkundigen als artsen

Nederland telde in 2015 werken ongeveer 177 duizend verpleegkundigen, drie keer zoveel als het aantal artsen.

Artikelen

Minder geregistreerde verpleegkundigen

Het aantal geregistreerde verpleegkundigen is flink gedaald.

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2013

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2013 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen
Artikelen

Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen vaker depressieve klachten dan autochtonen

Ruim 10 procent van de Nederlanders gaf in 2012 aan somber of depressief te zijn geweest en bijna 6 procent kreeg in 2011 antidepressiva verstrekt. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen...

Artikelen

Winsten medisch specialisten jaarlijks met 8 procent gestegen in 2001-2009

In de periode 2001 tot en met 2009 stegen de winsten van zelfstandig werkzame medisch specialisten met gemiddeld 8,3 procent per jaar. Zelfstandige huisartsen en tandartsen maakten in deze periode...

Artikelen

Helft werknemers zorg heeft te maken met agressie op het werk

In 2011 kreeg 48 procent van de werknemers in de zorgsector te maken met agressie op het werk. Voor alle werknemers samen was dit 33 procent.

Artikelen

Verpleegkundigen aan het werk

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Artikelen

Toename van tijdelijke contracten met uitzicht op vaste aanstelling

Werknemers hebben steeds vaker een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Het betreft vooral jongere werknemers.

Artikelen

Opnieuw meer vacatures

Eind maart 2011 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 135 duizend vacatures open. Dat zijn er 7 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Ouderschapsverlof in de marktsector meestal niet betaald

In 2009 kreeg een kwart van de werknemers in de marktsector het ouderschapsverlof geheel of gedeeltelijk doorbetaald. Dat is aanzienlijk minder dan in de overheids- en zorgsector, waar vier op de...

Artikelen

Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen

Net als in 2008 groeide de omzet van zorginstellingen in 2009 sterk, ondanks de recessie waarin Nederland verkeerde. Ook de winst is fors gestegen.

Artikelen

Vermogenspositie van veel zorginstellingen is zwak

De financiële positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciële dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks...

Artikelen

Trends in consultaties huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. Dit artikel gaat in op ontwikkelingen in consultaties van huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. Het percentage...

Artikelen

Economie groeit 2,6 procent in het derde kwartaal 2006

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2006 met 2,6 procent gegroeid. Deze groei van het bruto binnenlands product (BBP) is behaald met een werkdag minder dan vorig jaar.

Artikelen

Productie, arbeid en productiviteit in de zorgsector

Overdruk uit: ESB Dossier no. 4452: Arbeidsproductiviteit in de zorg

Artikelen